Hoe kan een Assertiviteitstraining je helpen?

In een Assertiviteitstraining leer jij je zelfbewust gedragen. Zelfbewust staat voor: met zelfvertrouwen, onbevreesd, zeker en rustig.

Een training in assertiviteit is bestemd voor degene die erg veel spanning ondervinden in contact met anderen of last hebben van verlegenheid.

Je komt hierdoor niet voor jezelf op of onvoldoende

Het kan ook gebeuren dat je ja zegt terwijl je eigenlijk nee had willen zeggen.

Andere zaken waar je last van kan hebben zijn bijvoorbeeld niet uit je woorden kunnen komen, gespannen worden, of blozen.

Het kan zijn dat je hierdoor sociale contacten gaat vermijden.

Bij assertief gedrag gaat het erom dat je voor jezelf durft op te komen. Je mening en gevoelens durft te uiten zonder dat je je onzeker of schuldig voelt.

Assertiviteitstraining Programma

Tijdens een training leer je een ander gedrag aan. Assertief gedrag. Gedrag zoals jij je zou willen hebben.

In het programma van een assertiviteit cursus wordt je geholpen om stap voor stap dat nieuwe assertief gedrag te ontwikkelen.

Je wordt geprikkeld om uit te zoeken wat je wilt eigenlijk wilt. En je krijgt volop de ruimte om het assertieve gedrag dat je zou willen vertonen te oefenen. De andere cursisten helpen je daarbij.

In assertiviteit cursus wordt er meestal van de dagelijkse praktijk uitgegaan. Er wordt stilgestaan bij:

 • Wat gaat er mis?

 • Waarom gaat het mis gaat?

 • Hoe wordt je door het gedrag van de ander beïnvloed?

 • Hoe zou het anders kunnen?

 • Welk assertief gedrag zou je willen hebben?In een assertiviteitstraining leer je onder andere:

 • Op een duidelijke manier communiceren

 • Nee zeggen op een respectvolle manier

 • Omgaan met kritiek krijgen

 • Kritiek geven

 • Non-verbale communicatie herkennen

 • Complimentjes ontvangen en geven

 • Het stellen van je grenzen

 • Onderhandelen


Daarnaast is het belangrijk dat je met je nieuwe gedrag ervaringen opdoet en dat je deze ervaringen uitwisselt tijdens de cursus.

AssertiviteitstrainingHet kan namelijk zo zijn dat jouw nieuwe, assertieve gedrag wel eens als minder aangenaam ervaren wordt door mensen in jouw kring.

Door gesprekken over je nieuwe ervaringen stimuleren de cursisten elkaar om nieuw assertief gedrag uit te proberen en vol te houden.Na een assertiviteit cursus kan jij:

 • Doeltreffender samenwerken met anderen.

 • Beter je mening naar voren brengen

 • kan je beter luisteren

 • Kan je meer begrip voor het gezichtspunt van anderen hebben zonder je eigen belang uit het oog te verliezen.

 • Gesprekken aangenamer en efficiënter te laten verlopen


Succes met het vinden van een training die bij je past!


Assertiviteitstraining DisclaimerEntire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.