Heb je Binge Eating Disorder?
Jouw binge eating disorder kan opgelost worden
Je klachten kunnen volledig verdwijnen wanneer de oorzaak van deze klachten wordt opgelost.

Het oplossen van je klachten kan snel plaatsvinden, op een voor jou aangename manier.

Wat je binge eating disorder veroorzaakt
Je hebt regelmatig eetbuien waarin je grote hoeveelheden voedsel in een korte periode naar binnen werkt.

Tijdens een eetbui verlies je de controle en eet je door totdat je je zeer vol voelt.

Je bent continue bezig met eten, je gewicht en lichaamsomvang.

BED is veel meer dan het alleen af en toe het weg eten van frustraties. Het overheerst je hele leven.

Je voelt je altijd te dik en opgeblazen.

Je weet niet meer wanneer je lichaam behoefte heeft aan voedsel.

Je hebt weinig zelfvertrouwen. Je bent bang om te falen.

Je hebt een sterkte behoefte om gewaardeerd te worden. Je stelt daarom zeer hoge eisen aan jezelf.

Je hebt vaak het idee te kort te schieten. Je eetstoornis is hierop een reactie.

Vrij van Binge Eating Disorder door het leven
Verlost van je aandoening kan je vrij en gelukkig door het leven gaan.

Vrij van je emotionele klachten voel je je eindelijk weer goed.

Je kunt je leven weer oppakken

Stel je eens voor hoe je leven er dan uitziet.

Hoe goed jij je dan zal voelen.Wat je hebt gedaan maar niet werkt
Erover praten lucht op maar lost uiteindelijk niets op.

Je klachten onderdrukken en trachten te overwinnen werkt averechts. Je kunt gewoon niet stoppen met eten.

Behandeling vanuit de reguliere geneeskunde is vaak een langdurig en soms ook pijnlijk proces.

Alternatieve geneeswijzen en therapieën werken doorgaans langzaam.

De bovenstaande manieren om van je binge eating disorder af te komen, werken niet omdat de oorzaak van je klachten niet wordt weggenomen.

De oorzaak van jouw BED
Bij bijna alle emotionele klachten, dus ook bij bed , zijn de onverwerkte emoties de oorzaak van deze klachten.

Deze onverwerkte emoties zijn ontstaan dooreen emotioneel 'incident'.

Dit emotionele incident stamt vaak uit de kinderjarenen kan iets zijn geweest dat relatief onschuldig is, zoalsbijvoorbeeld hongergevoel als je een baby bent.Relatief is dat vrij onschuldig. Voor de baby is hetechter zeer traumatisch.

Zo doen honderden (of duizenden) incidentenzich voor tijdens onze kinderjaren.

Ernstiger incidenten zoals misbruik, mishandeling etc.kunnen ook plaatsvinden.Het gevolg hiervan is vergelijkbaar met de andere incidenten.

Het eerste incident met de daaraan gekoppeldeemoties zorgt echter voor een soort kettingreactiewaardoor de onverwerkte emoties iedere keer wordenopgeroepen.

Dit belemmerende patroon herhaald zich totdatde oorzaak wordt opgelost.

De onverwerkte emoties veroorzaken allerlei emotionele klachten.Bij de één veroorzaken ze een depressie, bij jou bed.

De incidenten zorgen er echter ook voor dat wenog meer onverwerkte gevoelens krijgen zoals schuldgevoel,schaamte, enz.

Het verhelpen van BED
Door of het eerste incident op te sporen en de daaraangekoppelde emoties weg te nemen of door er voor te zorgendat de gevoelens die de onverwerkte emoties veroorzakenop lossen, gaat het verhelpen van jouw klachten sneller dan bij reguliere therapieën.

Ik bied je drie oplossingen aan om van je binge eating disorder af te komen, namelijk...Klik hier voor oplossingen
om je binge eating disorder
achter je te laten


Disclaimer© MORPHEUS Instituut