Welke blozen behandeling
werkt wel?

Blozen behandeling

Op internet worden een aantal behandelingen voor blozen aanbevolen. Welke behandelingen zijn dat en welke werkt wel?

Medicatie tegen blozen

Blozen behandeling

Het innemen van pillen tegen rood worden is nog nooit hét antwoord geweest op blozen.

De pillen werken vaak niet zo goed als wordt voorgespiegeld. Daarnaast onderdrukken deze pillen slechts de oorzaak van je rood worden.

Ze lossen niets op.

En op de bijwerkingen van deze medicijnen zit je waarschijnlijk ook niet te wachten.

Operatie tegen blozen
Een oplossing tegen rood worden die tegenwoordig wordt aangedragen is de bloosoperatie. Deze ingreep, die behoorlijk pijnvol kan zijn is, zoals elke operatie, niet zonder risico.

De operatie kan men alleen uitvoeren onder een complete narcose. En helaas worden er geen garanties gegevens.

Tevens is de kans groot dat je van je angsten, die te grondslag leggen aan je rood worden, nog steeds aanwezig zijn na de operatie.

Therapie tegen blozen
Door middel van therapie zou je in staat zijn om de oorzaak van het rood te ontdekken. Zou je deze oorzaak duidelijk hebben, dan zou je daarmee het blozen achter je kunnen laten.

Helaas is de uitkomst van gangbare therapieën hoogst onzeker. Daarnaast is de duur van een traject zeer lang.

Daarnaast is het de vraag of je samen met een psycholoog je hele leven wilt gaan doorwroeten.


Welke blozen behandeling werkt dan wel?

Recentelijk is men te weten gekomen dat de oorzaken van blozen liggen bij verstoringen in het energiesysteem van je lichaam.

Deze verstoringen ontstaan op hun beurt weer ontstaan door onverwerkte emoties of traumatische ervaringen.

Door dit energiesysteem stroomt je levensenergie. In het Verre Oosten is het bestaan van het energiesysteem al vele duizenden jaren bekend.

Onder andere bij acupunctuur wordt van deze kennis gebruik gemaakt.

In het Westen begint de kennis over het energiesysteem pas sinds kort door te dringen.

Het is dus belangrijk dat je gaat beseffen dat het onbegrijpelijke en onverklaarbare rood worden ‘slechts’ een gevolg zijn van beschadigingen en blokkades in je energiesysteem.

Daarom blijf je last houden van het blozen.

En daarom lukt het je niet om dat rood worden achter je te laten.

Daarom werkt het praten over je klachten dan ook niet. Mocht je er al over durven praten

En daarom werkt het onderdrukken van het rood alleen maar averechts.

Wil jij meer weten over het aanpakken van je blozen Ga dan nu naar.......

Blozen Aanpakken
Blozen Behandeling Disclaimer
Bloosangst
Morpheus Emotionele Bevrijding Home
Wikipedia


Entire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.