Kan Coachen Je Helpen?Coachen is een effectieve methode om je te helpen jouw gewenste doelen eenvoudiger en sneller te bereiken dan wanneer je dat zelf zou moeten doen.

Een coach gebruikt technieken, in de vorm van het stellen van vragen, om je verder te helpen.

Een uitstekend model om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek is:

  • Doel

  • Huidige situatie

  • Mogelijkheden

  • Uitkomst


De coach vertelt niet wat hij denkt, of er van vindt. Hij stelt zodanig vragen dat de je zelf gaat nadenken over wat voor jou het beste is.

De coach gebruikt verschillende type vragen. Deze vragen stelt hij ook met een achterliggende gedachte. Het realiseren van het door jouw gewenste doel.

In een coachingsgesprek worden situaties geanalyseerd, oplossingen bekeken en in de praktijk gebracht.

coachen

Coaching is vaak een proces, een traject.

De ene vraag volgt op de andere.

En de ene sessie volgt op de andere.

En de coach helpt je al vragend door dit proces heen.

Coaching is dus geen training of advies. Want bij training en advies gaat het voornamelijk om de overdracht van kennis of vaardigheden.

Het is ook niet lukraak vragen stellen. En ongecontroleerd van de ene in de andere vraag belanden. Het is ook geen vragen stellen om de je in het nauw te drijven of te manipuleren.

Het is geen interview afnemen of vragen stellen. Het gaat er niet om dat de coach van alles te weten komt. Het doel is dat jij inzicht krijgt in je situatie.

Hoe jij de huidige situatie achter je kunt laten.

En hoe jij je gewenste doelen kan behalen.

Coachen kan worden ingezet naar aanleiding van een crisis op persoonlijk, team- of organisatieniveau.

Het kan ook gebruikt worden bij personeelsontwikkeling of bij het leren omgaan met beroepsproblemen.

Coaching is ook een uitstekende methode om talent aan te boren en dit talent te ontwikkelen.
Kan Coachen Je Helpen? DisclaimerEntire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.