Op Zoek Naar Een
Coaching Bureau?


Bij de keuze van een coaching bureau is het belangrijk dat je op een aantal zaken let.

Het aller belangrijkste is dat je een coach kiest die bij je past. Er moet een klik tussen jullie zijn.

Je moet op de coach die je kiest durven en kunnen vertrouwen.

Een goede coach zal je aan het denken zetten door het stellen van vragen. Door deze manier van vragen stellen krijg jij nieuwe inzichten.

Met je coach pak je problemen waar je tegen aan loopt aan en werk je aan het bereiken van vastgestelde doelen. Deze doelen stel je samen met je coach.

Je doel kan b.v. een gelukkiger leven zijn, een leukere baan, de verdubbeling van de omzet van je bedrijf of een diploma. Een coach zal je ondersteunen om je doelen te realiseren.

Een goede coach zorgt er ook voor dat jij je talenten kunt aan boren en te ontwikkelen.

Stappen van een coaching traject

1. Vaststellen van de context
In het eerste stadium wordt de context van het coachingstraject neergezet. Hierin wordt wederzijds de verwachtingen duidelijk gemaakt. Verder worden de werkwijzen toegelicht en worden afspraken gemaakt over de frequentie en duur.

In deze fase zal aan je gevraagd worden om na te denken over wat wil bereiken met het coachingstraject.

2. Inzicht & richting
In deze fase worden de doelen geformuleerd en indien nodig aangescherpt. Je krijgt inzicht in het grotere (achterliggende) doel van je doelstellingen.

Dit grotere doel geeft richting en is een belangrijke inspiratiebron voor je ontwikkeling en verandering.

Bij een beter coaching bureau wordt vaak gewerkt met een Persoonlijk Ontwikkeling Plan. Dit bevat onder meer:

  • Specifieke vastgestelde doelen
  • Het Grotere doel (inspiratie)
  • Actieplan

3. Realisatie van je doelen
In dit stadium wordt gewerkt aan het realiseren van je doelen. Indien nodig wordt aandacht besteed aan belemmeringen (negatieve overtuigingen) om groei mogelijk te maken.

Je bent verantwoordelijkheid voor je eigen groei en leert van je coach te vragen wat jij daarvoor nodig hebt.

4. Afronding van het coachingstraject
Coaching is doelgericht. De coach zorgt ervoor dat jij je doelen haalt en dat je na het coachingstraject zelf verder kan. Dit kan bijvoorbeeld door het maken van een vervolg actieplan.


Succes met het kiezen van het coaching bureau én coach die bij je past!


Coachen kan je verder helpenEntire contents copyright © Morpheus Institute. All rights reserved.