Depressieve mensen
eten meer chocolade

Depressieve mensen eten meer chocolade volgens onderzoekers aan de Universiteit van Californië.

In een bericht van de morgen.be* staat het volgende:
Depressieve mannen en vrouwen eten meer chocolade en de hoeveelheid stijgt alleen maar als de depressie zwaarder is. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Californië.

"De studie bevestigt het oude vermoeden dat mensen met een depressie veel chocolade eten", zegt Beatrice Golomb van de medische faculteit van de Universiteit van Californië in San Diego. "We konden niet achterhalen of het verorberen van chocolade de symptomen van depressie deden af- of toenemen", aldus Golomb.

Twaalf portiesOnderzoekers bestudeerden de relatie tussen het verbruik van chocolade en het humeur bij een duizendtal volwassenen die geen antidepressiva nemen en niet lijden aan een cardiovasculaire aandoening of diabetes.

Ze ontdekten dat de mannen en vrouwen die het meest depressief waren, ongeveer twaalf porties chocolade aten per maand. Deelnemers aan de studie die geen depressieve symptomen vertoonden, aten maandelijks slechts vijf stukken chocolade.

Mensen die slechts lichtjes depressief waren, verbruikten maandelijks acht porties. De studie maakt geen onderscheid tussen pure en melkchocolade.


Bruikbaar onderzoek?
Het is al jaar en dag bekend dat mensen met depressieve gevoelens naar chocolade grijpen in de hoop de sombere emoties te verlichten.

In dit opzicht geeft het onderzoek geen nieuwe inzichten.

En omdat een onderzoek zich toespitst op een enkel vraagstuk wordt er ook niet nagedacht over de vraag ‘Hoe kunnen deze depressieve gevoelens beter aangepakt worden?’


Effectieve aanpak van depressieve gevoelens
De beste methodes om sombere stemmingen aan te pakken zijn naar mijn mening gebaseerd op de denkbeelden van Energie Psychologie.

Hierbij wordt uitgegaan van de vooronderstelling dat negatieve emoties worden veroorzaakt door verstoringen in het energiesysteem van het lichaam.

Deze verstoringen in het energiesysteem zijn op hun beurt ontstaan door onverwerkte emoties.

Worden deze verstoringen in het energiesysteem opgelost, hetgeen snel en relatief eenvoudig kan plaatsvinden, dan zijn de sombere stemmingen verdwenen.

Wil jij weten hoe je depressieve gevoelens kunt aanpakken? Ga dan naar : Oplossingen voor depressieve gevoelens

* bron demorgen.be


Depressieve mensen eten meer chocolade Disclaimer
Sitemapcopyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.