Hooikoorts
snel verholpen



Verschijnt Binnenkort

Jouw hooikoorts kan snel opgelost
worden

Je klachten kunnen volledig verdwijnen wanneer de oorzaak van jouw
aandoening wordt opgelost.

Het oplossen van je klachten kan snel plaatsvinden, op een voor jou aangename manier.

Hooikoorts in jouw leven
In het begin lijken je klachten op neusverkoudheid die steeds erger wordt.

Je krijgt last van een loopneus.

Je hebt niesbuien door een jeukend, branderig gevoel in je neus.

Meer
Informatie

Je hebt last van tranende ogen.

Je krijgt long- of keelklachten.

Je krijgt andere bijverschijnselen zoals
hoofdpijn, huiduitslag en jeuk.

Vrij van Hooikoorts
Bevrijd van je lichamelijke klachten kan je vrij en gelukkig door het leven gaan.

Verlost van je aandoening voel jij je eindelijk weer goed.
In iedere omgeving!

Stel je eens voor hoe je leven er dan uitziet.

Hoe jij je dan voelt.


Wat je hebt gedaan maar je hooikoorts niet heeft opgelost
Je klachten trachten te verminderen door contact met de stoffen waarvoor jij allergisch bent te vermijden lukt lang niet altijd en kan je leven enorm beperken.

Behandeling vanuit de reguliere geneeskunde met medicijnen brengt geen oplossing. Deze aanpak onderdrukt in veel gevallen slechts de aandoening.



De bovenstaande manieren om van je hooikoorts af te komen, werken niet of langzaam omdat de oorzaak van jouw klachten niet wordt weggenomen.


De oorzaak van jouw klachten
De oorzaak van vele lichamelijke klachten en dus ook bij hooikoorts liggen vaak op (onbewust) emotioneel niveau. Daarnaast spelen bij lichamelijke aandoeningen (onbewuste) emotionele zaken mee die snelle genezing in de weg staan.

Onverwerkte emoties en de verstoringen die deze emoties in jouw energie systeem teweegbrengen, veroorzaken jouw klachten.

Circa 5 % van alle lichamelijke aandoeningen heeft alleen een lichamelijke oorzaak.

De overige 95% van de lichamelijke klachten zijn ontstaan door of een emotionele oorzaak of door een combinatie van lichamelijke en emotionele oorzaken oorzaak

Jouw aandoening is als het ware een foute programmering van jouw immuunsysteem.

Deze foute programmering wordt veroorzaakt door onverwerkte emoties en de verstoringen die deze emoties in jouw energie systeem veroorzaken.

In die gevallen dat de kinderen dezelfde hooikoorts hebben als één van de ouders is er eveneens sprake van een foute programmering van het immuunsysteem.

In dit geval worden de klachten veroorzaakt door het celgeheugen. De cellen van de kinderen nemen als het ware de foutieve programmering van de cellen van de ouder over.

In dit geval zijn de klachten ook eenvoudig op te lossen.


Jouw hooikoorts klachten kunnen snel verdwijnen
Door de verstoringen in jouw energie systeem op te lossen of door de onverwerkte emoties weg te nemen kunnen jouw klachten snel verholpen worden.

De foutieve reactie van jouw immuunsysteem zal vlug verholpen kunnen worden.

Het verhelpen van jouw klachten gebeurt snel, op een voor jouw aangename manier.



Ik bied je een aantal oplossingen aan om snel van jouw klachten af te komen, namelijk...

Klik hier voor oplossingen
om je hooikoorts
snel achter je te laten







© MORPHEUS Instituut Maart 2004

Disclaimer