Op Zoek Naar
Individuele Coaching?

Individuele coaching is een doeltreffende methode om je te helpen bij verandering of verbetering op gebied van werk, mentale – emotionele kwesties of andere persoonlijke vraagstukken die je belemmeren.Een goede coach gebruikt technieken in de vorm van vragen stellen om je verder te helpen.

Deze vragen stelt hij ook met een achterliggende gedachte.

Het realiseren van het door jouw gewenste doel.

De coach vertelt niet wat hij denkt, of er van vindt. Hij stelt zodanig vragen dat de je zelf gaat nadenken over wat voor jou het beste is.

De antwoorden liggen uiteindelijk in jezelf. Coaching is dus geen advies of training.

Een goede coach observeert en luistert. Hij zal confronteren vanuit een positie zonder vooroordeel. En hij is bovenal eerlijk.

De coach zal je een spiegel voorhouden. Hij zal streven naar grote progressie en goede resultaten.

Hij zal je stimuleren.

Hij is je klankbord en zal het beste in je boven halen.

In een coachingsgesprek wordt de huidige situatie onderzocht, een probleemdiagnose gemaakt en oplossingen hiervoor bekeken. Hieruit volgt een actieplan. Hiermee worden de verworven inzichten in de praktijk gebracht.

Een model dat vaak wordt gebruik om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek is: Doel, Huidige situatie, Mogelijkheden en Uitkomst.

Individuele Coaching

Individuele coaching helpt je om onzekerheden en twijfels weg te nemen.

Je kunt met hulp van een coach effectiever handelen en beter communiceren.

Je krijgt meer zelfvertrouwen en motivatie. Je gaat je leven in eigen handen nemen.

Andere resultaten van persoonlijke coaching kunnen zijn:

 • Gemakkelijker keuzes maken.

 • Meer eigenwaarde hebben.

 • Assertiever zijn


Coachen is vaak een proces, een traject. De ene vraag volgt op de andere. En de ene sessie volgt op de andere. De meeste coaching trajecten zijn minimaal 6 sessies

Een coachingstraject is maatwerk. In de meeste gevallen bestaat zo’n traject uit vier fases:

 • Intake
  Het doel van de intake is kennismaken en vertrouwen opbouwen. Je moet vertrouwen hebben in de kwaliteit van je coach.

 • Analyse
  Je vraagstelling en het doel van de coaching worden wordt concreet gemaakt. Aansluitend stel je met je coach een plan van aanpak op.

 • Coachingsgesprek
  De coaching bestaat uit een aantal gesprekken waarin je aandachtspunten een voor een worden aanpakt. Verkregen inzichten pas je daarna in de praktijk toe.

  Je ervaringen evalueer je aan het begin van het volgende coachingsgesprek. Afhankelijk van je vooruitgang wordt je op het aandachtspunt verder gecoacht of wordt er verder gegaan met je volgende aandachtspunt.

 • Evaluatie
  Een aantal maanden na de beëindiging van de coachingssessies neemt je coach telefonisch contact met u op om je progressie te bespreken. Indien nodig krijg je verdere begeleiding.


Soorten individuele coaching
 • Stresscoaching
  Coaching gericht op reductie van stress.

 • Coaching voor managers
  Gericht op het versterken van je rol als leidinggevende.

 • Loopbaancoaching
  Heroriëntatie op je loopbaan.

 • Coaching voor adviseurs
  Het versterken van je adviseursrol.


Succes met het kiezen van individuele coaching!
Individuele Coaching DisclaimerEntire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.