NLP Opleidingen
hoe kies je de juiste?

In dit NLP opleidingen artikel vertel ik je waar jij op moet letten bij het kiezen van een opleiding in NLP.

Bij het kiezen van de juiste opleiding in NLP is het van belang om een aantal zaken op een rijtje te zetten, onder andere:

Waar wil je de opleiding in NLP voor gebruiken:
- Persoonlijke ontwikkeling

- Professioneel, wil je een coach worden?
Na het volgen van een opleiding in NLP

 • Heb je meer inzicht in jezelf en de manier waarop je communiceert.

 • Heb je de handvaten om te veranderen.

 • Sta je positiever in het leven en weet je hoe jij je doelen eenvoudig kunt waarmaken.

 • Kan je effectiever communiceren met jezelf én met anderen.

 • Ben je in staat belemmerde overtuigingen loslaten te laten.

 • Zal jij mentaal en emotioneel je sterker zijn.

 • Ben je in staat de verkregen inzichten en de geleerde NLP technieken toe te passen in je baan, privé, en zelfs tijdens sport.
Een opleiding in NLP is veelal voornamelijk doelmatig en praktisch. Het accent tijdens een opleiding ligt dan ook op het zelf doen en het zelf ervaren.

Des te meer je oefent, hoe beter je in staat bent de NLP-technieken te integreren en ermee te werken.

NLP OpleidingenDaarnaast wordt er in gegaan op een ondersteunende theorie.

Door het werken aan jezelf leer je omgaan met de doeltreffende NLP technieken.
Tijdens NLP opleidingen wordt ingegaan op

 • Vooronderstellingen van NLP
  De basisprincipes waar NLP op is gebaseerd.

 • Rapport maken
  Het maken van snel en diep contact. Hoe ontwikkel je een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid bij de ander.

 • Kalibreren
  Waarnemen van non-verbale signalen zonder deze te verklaren.

 • Doelen SMART Maken
  Vaststellen wat je echt wilt bereiken, hoe dit eruit ziet en wanneer jij dat wilt bereiken. Je hulpbronnen ontdekken. Hoe jij daadwerkelijk kan realiseren wat je wilt bereiken.

 • Taalpatronen
  Ontdek wat de ander echt zegt.

 • Ankeren Leer gebruik te maken van krachtige hulpbronnen om jezelf in de gewenste stemming staat te brengen en om oude niet gewenste patronen te doorbreken.

 • Verbale Herkadering
  Hiermee geef je een andere lading aan de zaken door het van een andere kant te bekijken.

 • Veranderingstechnieken
  Bewustwording van gedragspatronen, deze patronen doorbreken en wijzigen. Het oproepen van nieuwe gedragspatronen.

 • Strategieën
  Beslis- en motivatiepatronen.

 • logische niveaus
  Op welk niveau spelen de problemen en hoe los je deze problemen zo effectief mogelijk op.Andere zaken die bij NLP Opleidingen aan bod komen zijn:

 • Fysiologie (houding, bewegingen, gebaren en het gebruik van je stem)

 • Metaforen
  Gebruik van krachtige beeldspraak

 • Associatie – dissociatie

 • Milton model
  Hypnotisch taalgebruik om anderen (positief) te beïnvloeden

 • Tijdlijnen

 • Meervoudige waarnemingsposities

 • TOTE model (Test Operate Test Exit)
  Een schematische weergave van de werking van een strategie om je doel te bereiken

 • Chunking
  het veranderen of kiezen van het abstractie niveau.

 • Submodaliteiten
  Visueel, auditief, kinesthetisch, olfactorisch, gustatief

 • Modelleren
  Het kaart brengen, intergreren en overdragen van excellent gedrag


Kies de opleidingsduur die bij je past
Het is belangrijk dat je een goede afweging maakt over de tijd die je in je opleiding in NLP wilt steken.

Wil je gedurende een heel jaar je opleiding volgen? Of wil je liever in periode van een of twee aaneengesloten weken de training volgen?

Certificatie van de Opleiding in NLP
Zorg ervoor de je controleert dat de inhoud en opbouw van de opleiding in NLP voldoet aan de eisen van de American Board of Neuro Linguistic Programming (ABNLP) en sluit aan bij de eisen van de NVNLP.

Waarom is dit belangrijk? Volg jij namelijk een NLP in NLP bij een trainingsinstituut dat niet gecertificeerd is, dan kun jij je afvragen wat de waarde van je diploma waard is. Wordt het NLP diploma dat je hebt gehaald wel voor vol aangezien?

Het is om verwarring en teleurstelling te voorkomen daarom beter om voor een gecertificeerde instelling te kiezen.

Succes met het kiezen uit NLP Opleidingen!
NLP Opleidingen DisclaimerEntire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.