Oorzaak overspannen zijnOverspannen - Mogelijke oorzaken
Vaak zijn er verschillende omstandigheden (verplichtingen, problemen en gebeurtenissen) die samen extra spanning geven.

Afhankelijk van hoe u met die spanning omgaat en van de steun uit de omgeving, kunt u hierdoor over-spannen raken.

Verplichtingen zijn de normale taken die u op zich neemt, zoals het huishouden en werk.

Maar ook andere activiteiten die u gepland heeft, zoals hobby’s of sporten, een cursus of een opleiding, of een verbouwing.

U kunt verplichtingen hebben ten opzichte van familie, vrienden of buren (bijvoorbeeld regelmatig op bezoek gaan of boodschappen doen).

Om aan alle verplichtingen te voldoen, moet u zich inspannen en het overzicht bewaren. Bij te veel verplichtingen blijft er vaak te weinig tijd over voor rust en ontspanning.

U raakt vermoeid en uitgeput tot u uiteindelijk niets meer kunt.

Problemen hebben te maken met wat u belangrijk vindt in uw leven, en met wat u wilt bereiken.

Als de dingen anders lopen dan u wilt, kan dat problemen geven. Bijvoorbeeld in de relatie met uw baas of collega’s, uw familie, uw partner of uw kinderen.

U kunt problemen hebben met uzelf (‘ het in de knoop zitten’), of met uw gezondheid of op het gebied van werk, geld of behuizing.

Problemen vergen altijd extra inspanning omdat u probeert ze op te lossen, te vermijden of ermee om te gaan. U kunt overspannen worden van een teveel aan problemen.

Gebeurtenissen zoals het ernstig ziek worden van een geliefd persoon, veroorzaken veel emoties. Het kost tijd en energie om deze emoties te verwerken.

Andere gebeurtenissen, zoals een verhuizing of een nieuwe baan, brengen veel veranderingen met zich mee. Het kost tijd en inspanning om u aan die verandering aan te passen.

Veel gebeurtenissen, zoals het verlies van uw partner of van uw baan, gaan gepaard met emoties en veranderingen.

Ook blijde gebeurtenissen, zoals het krijgen van een kind, geven een extra belasting.

Soms gebeurt er te veel in een korte tijd, waarbij de tijd ontbreekt om alles goed te verwerken.

Soms kan iemand door één enkele ernstige gebeurtenis, zoals een misdrijf, overspannen worden.
© Copyright NHG 2004
Oplossingen om
overspannen zijn
achter je te laten
DisclaimerEntire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.


Wat is over-spannen zijn
Sitemap Disclaimer