Overspannen Signalen


Overspannen Signalen
Je hebt de kans om overspannen te raken wanneer je gedurende langere tijd een te hoge (emotionele) belasting ondervindt.

De Oorzaken van overspannen worden
In veel gevallen is een combinatie van factoren de oorzaak van de te hoge belasting die jouw klachten veroorzaakt.

Deze factoren kunnen bestaan uit:

 • Jouw emotionele gesteldheid.
  Hoe zit jij in je vel? Hoe ga jij met stress om?

 • Je privé-leven.
  Spelen er relatieproblemen, of iemand in de familiekring is ernstig ziek of is overleden.

 • Je werk.
  Wordt je te zwaar belast op je werk? Of moet je naast je eigen werk een collega vervangen die ziek is. Is er een project dat niet goed loopt en dat af moet?

Jouw emotionele gesteldheid veroorzaakt vooral het overspannen worden
Bij de factoren privé-leven en werk, die overspannenheid mede veroorzaken speelt jouw emotionele gesteldheid een grote rol.

 • Kan jij in staat op een emotionele gezonde manier om gaan met relatieproblemen?

 • Durf jij nee te zeggen tegen afspraken in je sociale leven omdat je het te druk hebt?

 • Kan jij tegen jouw leidinggevende en collega’s te zeggen dat je te zwaar belast wordt?

 • Wordt jij gestimuleerd door de stress die je op jouw werk ondervindt je of raak je er door opgebrand?Overspannen Signalen:

 • Slaapproblemen

 • Hartkloppingen

 • Vergeetachtigheid

 • Concentratieproblemen

 • Je bent snel geïrriteerd

 • Je bent vaak moe

 • Je voelt je depressiefOplossingen voor het overspannen zijn
Om het overspannen zijn op te lossen is het allereerst nodig dat je rust krijgt.

Je moet lichamelijk rust krijgen en geestelijk kunnen bijtanken.

Daarnaast moet je leren om beter om te gaan stress én leren aan durven geven wanneer het je te veel wordt.

Wanneer jij dat kunt, dan is de kans groot dat jij in de toekomst niet meer overspannen raakt.De oorzaak – overspannen signalen
Onverwerkte emoties en de verstoringen die deze emoties in jouw energie systeem veroorzaken zorgen ervoor dat jij niet goed met (overmatige) stress kan omgaan.

Deze verstoringen in jouw energie systeem en de onverwerkte emoties zorgen ervoor dat jij de gevoelens blijft ervaren die de stress in jou veroorzaken. Hierdoor raak jij langzaam maar zeker over-spannen.

Wanneer deze verstoringen in jouw energie systeem worden opgelost of de onverwerkte emoties worden weggenomen, dan is de oorzaak in jou van je overspannen zijn opgelost.

Dan ben in staat om jouw overspannen zijn vlug achter je te laten.

Dit oplossen van de verstoringen en wegnemen van onverwerkte emoties gaat snel.

Op een voor jou aangename manier.Door drukke werkzaamheden kunnen wij helaas geen nieuwe cliënten begeleiden
Entire contents copyright © 2005 Morpheus Institute. All rights reserved.