Morpheus SpiritueelLightarian Ray’sEnergie voor spirituele ontwikkeling
De Lightarian Ray’s™ zijn energieën die ontspringen aan energieniveaus die ook wel de Verheven Meesters (VM) worden genoemd.

Elk van deze VM heeft zijn eigen aandachtsgebied.

Iedere Ray is daardoor specifiek gericht op een bepaald gebied van uw spirituele ontwikkeling.

Door middel van een eenvoudige geleide meditatie word je afgestemd op de Lightarian Ray’s™.

De afstemmingen zetten een transformatieproces in werking waarbij de VM als gidsen fungeren, in samenspraak met je Hogere Zelf.De 5 gebieden van spirituele ontwikkeling
Bij het volgen van het levenspad ontwikkelt ieder zich spiritueel op vijf gebieden. Deze gebieden bestaan uit zelfbekrachtiging (empowerment), reiniging (clearing), heling (healing), activatie (activation) en manifestatie (manifestation).

Jouw huidige spirituele ontwikkeling vindt op natuurlijke wijze plaats.

De snelheid van je spirituele ontwikkeling hangt af van de stappen die je in het leven zet, de situaties die je ondervindt en hoe bewust je daarmee omgaat.
Binnen deze context wordt ook wel gesproken over “de school van het Leven” en “lessen die terug blijven komen totdat ze geleerd zijn”.Versnellen van spirituele ontwikkeling
De Lightarian afstemmingen zijn dé manier om het natuurlijke proces van spirituele ontwikkeling te versnellen.

Morpheus Spiritueel maakt het mogelijkheid om te kiezen tussen de natuurlijke, soms moeizame manier en de sneltreinvaart die de Lightarian Ray’s™ je bieden.Hoe spirituele ontwikkeling plaatsvindt
Zelfbekrachtiging is het beginpunt van de spirituele bewustwording.
Hoe meer men gereinigd wordt, hoe meer men kan helen.
Hoe meer men reinigt en heelt, hoe hoger de snelheid van de energetische activaties kan worden.
Dit alles leidt tot een grotere manifestatie van gaven, talenten, overvloed en authenticiteit.Lightarian Empowerment Ray™
Deze Ray is het beginpunt van spirituele bewustwording en vormt de basis voor de andere Ray’s. Het proces van clearing, healing, activation en manifestation wordt geactiveerd en gestimuleerd.
Afstemming op VM Maitreya.Lightarian Clearing Ray™
Na deze afstemming zullen jouw chakra’s en subtiele energetische velden worden gereinigd waardoor versnelde heling van uw etherische velden en uw lichaam plaats kan vinden.
Afstemming op VM El Morya.

Deze afstemming werkt op 6 niveaus:
1.Reiniging van ongewenste programmeringen op zielsniveau.
De bijbehorende, ongunstige mentale en negatieve emotionele energieën en beperkende geloofsstructuren worden verwijderd.

2.Reiniging van oude beperkende foetale energieën die zich nog in de aura bevinden. Deze energieën bestaan onder meer uit etherische inprenting die van generatie op generatie plaatsvindt.

3.De etherische blauwdruk van het lichaam wordt ontdaan van ongewenste energieën die stress, ongemak en ziekte veroorzaken.

4.Losmaken van energetische verbindingen die voor verslavende gewoontes en geconditioneerde reacties zorgen. Tevens worden ongewenste energetische verbindingen met oa. personen en gebeurtenissen losgemaakt.

5.Openen en verbeteren van de verbinding je met Hogere Zelf én de energieën daarachter.

6.Opheffen van “het gordijn” dat een objectieve blik op jezelf en jouw leven bemoeilijkt.Lightarian Healing Ray™
Je helende vermogens en processen worden gestimuleerd en ondersteund.
Dit betreft je hoogste energetische niveaus zoals chakra’s en de energetische lichamen waaruit de aura bestaat tot het lichamelijke niveau.

Al je niveaus worden vervuld van vernieuwde vitaliteit.

Je bent beter in balans en zult een groter gevoel van zelfverantwoordelijkheid voor jouw heling zult krijgen.
Afstemming op VM Buddha (niet te verwarren met de historische Buddha, die wordt beschouwd als een projectie van energieën van VM Buddha).Lightarian Activation Ray™
Jouw chakra’s en alle lagen van je aura worden gereinigd en geordend.
Afstemming op VM Sanada

Je chakra’s worden gesimuleerd totdat zij de hoogst mogelijke frequenties bereikt hebben.

Deze activatie van de chakra’s zorgt voor aanpassing van de zielprogrammering, veranderingen van geloofsovertuigingen, waarneming en zelfbeeld.

Er zal meer balans ontstaan in uw overtuigingen, gedachten en emoties. Je spirituele ontwikkeling wordt verder versneld en zal gemakkelijker verlopen.Lightarian Manifestation Ray™
Jouw capaciteit tot het manifesteren van overvloed op elk gebied van je leven wordt vergroot.

Je spirituele gaven en talenten zullen zich (verder) ontwikkelen.

Authentieke actie en moed worden bevorderd.
Afstemming op VM Saint Germain

De bovenstaande volgorde wordt aangehouden.
Het is mogelijk om alleen voor de Empowerment Ray te kiezen.

Iedereen kan deze afstemmingen ontvangen zonder dat voorafgaande training nodig is.

De afstemmingen kunt u zowel persoonlijk als op afstand ontvangen.Zelf Lightarian Ray’s doorgeven
Je kunt zelf de Ray’s doorgeven met de teachers graad.

Deze graad bestaat uit een uitgebreide energetische afstemming en een korte training.
Morpheus Instituut
Telefoon: 020-4686099

info@morpheus-emotionele-bevrijding.com
Disclaimer

© MORPHEUS Instituut September 2003