Training Persoonlijke Effectiviteit
Hoe kies je de beste?

Bij het kiezen van een training persoonlijke effectiviteit moet je rekening houden met een aantal aspecten.

Het is belangrijk vast te stellen wat je wilt bereiken:
 • Wil je doeltreffender en doelgerichter te werk gaan?

 • Wil je meer daadkracht tonen en effectiever functioneren?

 • Wil je glashelder je mening naar voren brengen?

 • Wil jij je in de ander kunnen verplaatsen?

Indien je één of meerdere van de bovenstaand vragen met ja hebt beantwoord, dan is een persoonlijke effectiviteit training waarschijnlijk iets voor jou.

De inhoud van de training omvat meestal:

 • Op een effectieve en bewuste manier communiceren

 • Prioriteiten stellen

 • De juiste keuzes maken

 • Het stellen van grenzen

 • Hoe en wanneer verzoeken afslaan

 • De beste manieren om nee te zeggen

 • Feedback geven

 • Hoe met kritiek om te gaan

 • Onderhandelen

 • Ombuigen van weerstanden

 • Omgaan met valkuilen
In een goede training leer jij je kernkwaliteiten ontdekken.
Je zoekt antwoorden op de volgende vragen:

 • Welke normen en waarden en zijn belangrijk voor mij?

 • Hoe kan ik deze waarden en normen in uiting laten komen in mijn houding en gedrag?

 • Wat is mijn drijfveer?

 • Welke blokkades belemmeringen mij?

 • Wat is het effect van mijn gedrag op anderen en hoe kan ik dat aanpassen?Resultaat van de Persoonlijke Effectiviteit Training
Wat kan en mag je als resultaat verwachten van dit type training?
Na de training begrijp je meer over de manier hoe je gedrag van de ander beïnvloed.

Je kunt de kwaliteit en het effectiviteit van je werk te verhogen omdat je in staat bent doeltreffender te communiceren.

Je bent tot inzicht gekomen wat voor je werkt en wat jouw aandachtspunten zijn. Je bent nu in staat om keuzes te maken en om deze keuzes helder te communiceren.


De vereiste voorkennis
De vereiste voorkennis is afhankelijk van het instituut waar de cursus wordt gegeven. Sommige instanties vragen hbo niveau. Andere instanties eisen geen specifieke vooropleiding.

Wat echter wel nodig is bij het volgen van dit type trainingen is de bereidheid tot zelfreflectie.

Succes bij het kiezen van een Training Persoonlijke Effectiviteit!
Training persoonlijke effectiviteit DisclaimerEntire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.