Wat Is Blozen?

Wat Is Blozen?

In dit artikel wordt antwoord gegeven op de vraag wat blozen nu eigenlijk is. Daarnaast wordt ingegaan op de echte oorzaak van rood worden en draag ik een oplossing voor blozen aan.

Bij blozen is er sprake van verwijding van de oppervlakkige bloedvaten van de huid.

Dit tijdelijke verschijnsel is voornamelijk te bemerken in het gelaat en in de nek. Dit verschijnsel gaat vergezeld met het gevoel het warm te hebben.

Het besef rood te worden maakt dat het verschijnsel versterkt wordt. Het rood worden wordt door degene die het ondergaat als zeer onaangenaam ervaren. Vaak spelen schaamtegevoelens op bij het rood worden.Wat kan je doen aan blozen?

Er wordt gezegd dat blozen kan optreden als gevolg van emoties zoals schaamte, woede, of vernedering.

Het is echter gebleken dat oorzaken van blozen liggen bij verstoringen in het energiesysteem van je lichaam. Deze verstoringen ontstaan door onverwerkte emoties of traumatische ervaringen die je in het verleden hebt ondergaan.

Het is dus belangrijk dat je gaat beseffen dat het onbegrijpelijke rood worden ‘slechts’ een gevolg zijn van beschadigingen en blokkades in je energiesysteem van je lichaam.

Dit is dan ook de reden waarom het je niet luk om dat ellendige blozen achter je te laten.

Dat is ook de reden waarom het praten over je klachten niet werkt.

Dat is ook de reden dat het proberen te bedwingen van je blozen alleen maar averechts werkt. Je krijgt daardoor nog meer last van het rood worden.

Wil jij meer weten over het aanpakken van je blozen, ga dan naar:
Blozen Aanpakken
Blozen oplossen
Wat Is Blozen Disclaimer

Entire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.