Angststoornis home > Angststoornis Boek > Angststoornis Oorzaak

Wat is de
Angststoornis Oorzaak?

Angststoornis Oorzaak
In een artikel op ziektebeeld.nl staat het volgende:
“Deze stoornis houdt in dat je steeds of onnodig lang angstig en/of bezorgd bent, zonder duidelijke aanleiding en vaak over alledaagse dingen.

Het kost moeite de angst onder controle te houden, je dagelijks leven kan er volledig door beheerst raken.

De verschijnselen kunnen gepaard gaan met flinke stemmingsstoornissen en daardoor kan deze angststoornis erg lijken op een depressie. In tegenstelling tot de depressie gaat de angststoornis gepaard met fysieke klachten.

Een gegeneraliseerde angststoornis begint meestal pas tussen het 50e en 60e jaar. Van alle volwassen Nederlanders tot 65 jaar heeft ruim 2% ooit een gegeneraliseerde angststoornis gehad, waarvan ruim 1% het afgelopen jaar.”

De angststoornis oorzaak?
De oorzaak wordt in het artikel niet gegeven, er wordt echter wel het volgende geconstateerd:

“De oorzaak is onbekend, maar geslacht en leeftijd, individuele kwetsbaarheid, omgeving en doormaken van zgn. life-events zijn wel van invloed. Mensen die gevoeliger zijn voor deze aandoening:

 • vrouwen (2x vaker aangedaan dan mannen)

 • hogere leeftijd (>50 jaar)

 • erfelijke aanleg

 • langere periode van je zorgen maken

 • lage sociaal-economische status

 • stadsbewoners

 • doormaken van stressvolle gebeurtenis (-sen)


Ongeveer de helft van de mensen die zich laten behandelen voor een gegeneraliseerde angststoornis denkt aan zelfdoding. Komt er ook een depressie bij dan kan 2/3 van de patiënten last hebben van suïcidale gedachten.”

Voorgestelde behandelingen in het artikel:
Medicatie

 • Buspiron – werkt tegen angstgevoelens
 • Venlafaxine en Paroxetine – dit zijn antidepressiva die ook goed werken bij een gegeneraliseerde angststoornis

Psychologische benadering meestal cognitieve gedragstherapie

Bijhouden van een dagboekje, waardoor je de angstgedachten kunt leren beheersen en zelfs voorkómen. En waarin je positieve gedachten kunt verwoorden.

Aanleren van ontspanningsoefeningen

Tot zo het artikel op ziektebeeld.nl*

De symptomen
De verschijnselen waar je last van hebt wanneer je een angststoornis hebt zijn (je hoeft niet alle klachten te hebben):

 • Gevoelens van onrust

 • Rusteloos gevoel

 • Snelle en vaak continue vermoeidheid

 • Concentratiemoeilijkheden

 • Prikkelbaarheid

 • Tobben

 • Spierpijn

 • Slaapproblemen


Tijdens een angstaanval kun je ook last krijgen van: duizeligheid, trillen, zweten, hartkloppen, hyperventileren, drukkend gevoel op de borst, misselijkheid, doods gevoel in voeten of handen, tintelingen, niet meer weten wat er gebeurt of waar je bent of het gevoel hebben de controle te verliezen of gek te worden.

De oorzaak
In mijn optiek worden angststoornissen veroorzaakt door verstoringen in het energiesysteem van je lichaam. Deze verstoringen ontstaan op hun beurt weer door onverwerkte emoties.

Het is dus belangrijk dat je weet dat je onbegrijpelijke en onverklaarbare klachten ‘slechts’ een gevolg zijn van beschadigingen en blokkades in je energiesysteem. Daarom heb je iedere keer weer last van je angststoornis.

En daarom lukt het niet of moeilijk om je angsten aan te pakken als deze angststoornis oorzaken niet worden opgelost.

Daarom werkt medicatie alleen maar om je klachten te onderdrukken (met alle bijwerkingen van dien). En daarom lost het praten over je klachten niets op.

Wil jij meer weten over het aanpakken van je klachten, ga dan naar:
Angststoornis Oplossen


*Bron ziektebeeld.nlAngststoornis Oorzaak Disclaimer

Entire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.