Wat zijn de Oorzaken Angststoornis


Oorzaken Angststoornis

Wat zijn de oorzaken van een angststoornis en hoe kan je deze oorzaken oplossen? Ik leg hier uit wat de oorzaak van de angststoornis is en wat je aan een angststoornis kunt doen.


Oorzaken Angststoornis SpecialistBeste lezer,

Mijn naam is Jan Heering. Mijn specialisatie is het succesvol aanpakken van emotionele problemen zoals angststoornissen.

Ik heb al meer dan 20 boeken over het aanpakken van emotionele problemen, waaronder over angststoornissen, geschreven.

In mijn praktijk heb ik vele cliënten geholpen om hun angststoornissen vlug op te lossen.

Zo dadelijk zal ik uitleggen wat een angststoornis is en wat de bijbehorende symptomen zijn.

Daarna zal ik vertellen wat de onderliggende oorzaken angststoornis zijn.

Ik zal tevens vertellen hoe deze onderliggende oorzaken vlug kunnen worden verholpen.

Wat is een angststoornis

Een angststoornis is een aandoening waarbij je last hebt van een abnormaal angst terwijl er geen sprake is van daadwerkelijk gevaar. Er is sprake van een stoornis wanneer je sociale problemen door je aandoening hebt.

Angststoornissen zijn als volgt onderverdeeld

 • Acute stressstoornis

 • Agorafobie

 • Angststoornis door een lichamelijke aandoening

 • Gegeneraliseerde angststoornis

 • Obsessief-compulsieve stoornis

 • Paniekstoornis (met of zonder agorafobie)

 • Posttraumatische stressstoornis

 • Specifieke fobie

 • Sociale fobie


De symptomen

Dit zijn de lichamelijke symptomen van een angststoornis
 • Snakken naar adem

 • Transpireren

 • Drukkend gevoel op of pijn in de borst

 • Misselijk gevoel

 • Duizeligheid

 • Licht gevoel in het hoofd

 • Hartkloppingen

 • Een onwerkelijk gevoel

 • Trillen

 • Gevoelloosheid of tintelingen rond de mond of in armen en benen

 • Angst om de controle kwijt te raken

 • Angst om dood te gaan

 • Warmte- of koudesensatiesPsychische symptomen van een angststoornis zijn

  Oorzaken Angststoornis

 • Gevoel van rusteloosheid

 • Vermoeidheid

 • Moeite met concentreren

 • Geïrriteerdheid

 • Problemen met slapenWat niet helpt om oorzaken angststoornis op te lossen

Er worden op het internet vele methodes aangedragen in een poging om iets aan angststoornissen te doen. Ik heb hier een aantal van deze methodes voor je op een rijtje gezet en leg tevens uit waarom deze methodes niet werken.

 • Praten over je klachten
  Over je stressgevoelens praten kan je een gevoel van opluchting geven. Helaas lost praten over je klachten de oorzaken angststoornis niet op.

  Je blijft ondanks praten last houden je klachten.

 • Je klachten onderdrukken
  Je kunt wel trachten je angsten te onderdrukken en trachten te bedwingen. Helaas werkt alleen maar averechts. Je krijgt als gevolg hiervan alleen maar meer last van je klachten.

 • Medicatie
  Soms wordt medicatie voorgeschreven om angstgevoelens te verminderen. Door het nemen van medicatie worden je angstgevoelens inderdaad enigszins onderdrukt.

  Voorbeelden van voorgeschreven medicatie zijn Benzodiazepinen, Antidepressiva en Bètablokkers.

  Nadelen van medicatie zijn onder andere de bijwerkingen. Voorbeelden hiervan zijn prikkelbaarheid, duizelingen, hoofdpijn, misselijkheid, maag- en darmklachten, gewichtstoename en seksuele problemen.

  Daarnaast lost medicatie de oorzaak van je klachten niet op, medicatie onderdrukt slechts je angstgevoelens.

  Behandeling vanuit de reguliere geneeskunde is meestal een slepend en soms ook mentaal pijnlijk proces.

 • Gedragstherapie
  Gedragstherapie is een therapie waarbij wordt getracht om gedrag te veranderen. Een gedragstherapeut tracht ongewenste gedragingen en emoties te verminderen door de prikkel aan de basis hiervan, te koppelen aan een ander, constructiever gedrag.

  Een onderdeel van gedragstherapie is ‘Exposure in vivo’. Hierbij wordt van je verwacht dat jij je blootstelt aan datgene waar jij het bangst voor bent. De gedachte hierachter is dat het angstgevoel uiteindelijk wel zal uitdoven.

  Dit is een zeer onaangename en emotionele zeer pijnlijke manier om te trachten van je angst af te komen.  Oorzaken Angststoornis oplossen

  In het Verre Oosten weet men al meer dan 5000 jaar dat je lichaam niet alleen botten, spieren, pezen, organen en bloed bestaat. Je lichaam heeft namelijk ook een energiesysteem.

  Door dit energiesysteem stroomt je levensenergie. Deze levensenergie wordt in het Verre Oosten ‘Chi’ genoemd.

  In een Chinees boek van meer dan 5000 jaar oud wordt de werking van het energiesysteem beschreven.

  Onder andere bij acupunctuur en acupressuur wordt van de kennis over het energiesysteem gebruik gemaakt. Er wordt bij deze methodes getracht om door middel van de bekende naaldjes (bij acupunctuur) of door druk (bij acupressuur) het stromen van de levensenergie te bevorderen.

  Is jouw energiesysteem vrij van verstoringen, dan voel jij je over het algemeen goed.

  De meeste emoties die je ervaart zijn dan positief. Je hebt dan zeker geen last van akelige angsten.

  Als gevolg van onverwerkte emoties ontstaan verstoringen in je energiesysteem. Het gevolg hiervan is dat je levensenergie steeds moeizamer door je energiesysteem gaat stromen.

  Des te minder je levensenergie stroomt, des te meer zal je last krijgen klachten zoals angststoornissen.

  Het is van belang dat je gaat inzien dat jouw onbegrijpelijke gedachten, angsten en gedrag ‘slechts’ de gevolgen zijn van de verstoringen in je energiesysteem.

  Als gevolg van deze verstoringen werkt het praten over je klachten, medicatie, therapie, enz. dan ook niet om je klachten te verhelpen.

  Je blijft dan ook last houden van je klachten. Wat je ook doet om ze te onderdrukken of er vanaf te komen.

  Ben je echter in staat om de verstoringen in je energiesysteem op te lossen, dan is het mogelijk dat je angsten verdwijnen.

  Het oplossen van deze verstoringen in je energiesysteem kan op een relatief eenvoudige manier snel plaatsvinden.

  Wil jij ook weten hoe je de oorzaken angststoornis kunt aan pakken? Ga dan naar………

  Klik Nu hier
  om oorzaken angststoornis
  op te lossen
  Angststoornis
  Oorzaken Angststoornis Disclaimer
  Morpheus Home
  Wikipedia


  Entire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.