Rationeel Emotieve Therapie

Rationeel Emotieve Therapie (RET) gaat uit van de zienswijze “niet de dingen zelf zijn beangstigend, maar de manier waarop we naar ze kijken”. Deze uitspraak is van de Grieks filosoof Epictetus.

Het doel van Rationeel Emotieve Therapie is om irrationele aspecten van je gedachtegangen op te sporen en deze gedachtegangen in rationele patronen om te zetten.

RET is ontwikkeld door Albert Ellis. Ellis was een psychoanalyticus uit de VS

Ellis was van mening dat wat bijdraagt aan een prettig en gelukkig leven rationeel is. En alles wat datgene in de wegstaat irrationeel is.


Onder rationeel verstond Ellis ook het aan jezelf werken op een verantwoorde, reële en haalbare manier.

Het ABC van Rationeel Emotieve Therapie
Ellis heeft het ABC van RET geformuleerd om het één en ander te verduidelijken.

De A staat voor Aanleiding gevende situatie (Activating Event), de aanleiding, een bepaalde gebeurtenis. Derhalve datgene wat er daadwerkelijk gebeurt.

Deze A kan ook meer feiten of gebeurtenissen inhouden, ook wel een Aanleiding gevende situatie genoemd.

De B staat daarbij voor 'Belief', het totaal van gedachten, zowel rationeel als irrationeel. Het kan omschreven worden als de wijze waarop iemand de wereld beschouwt, iemand naar het leven kijkt, zijn levenshouding.

Deze gedachten geven de feitelijke gebeurtenis of situatie een bepaalde betekenis, afhankelijk van context, tijd en persoon.

Hierdoor zullen mensen bepaalde situaties vaak anders beoordelen en daar afwijkend over voelen'.

De C staat voor 'Consequence', de emotionele en gedragsmatige gevolgen. Hieronder verstaan we niet de consequenties van de gebeurtenis of situatie (A) maar de consequenties van B' ; de gedachten over de situatie of gebeurtenis.

Deze consequenties zullen zich op twee verschillende manieren uiten :

  • Emotioneel
    boosheid, angst, verdriet, opwinding, vreugde.

  • Gedrag.
    Je gedrag wordt bepaald door je gedachten en emoties : afhankelijk van je gedachten, gedraag jij je.

Rationeel Emotieve Therapie
Het doel van RET is je te laten inzien dat hoe jij je voelt en gedraagt niet het gevolg is van wat er gebeurt, maar hoe je over die situatie of gebeurtenis denkt.

Hoe jij je voelt en de wijze waarop jij je gedraagt wordt veroorzaakt door de betekenis is je aan bepaalde gebeurtenissen of situaties geeft.

Met RET ben jij in staat die betekenis aan te passen waardoor je in staat bent om meer ontspannen in het leven te staan en tal van emotionele klachten achter je te laten.


Rationeel Emotieve Therapie disclaimer

Entire contents copyright © Morpheus Instituut.
All rights reserved