Wat is coaching?

Wat is coaching? En hoe kan het je helpen?Coaching is met een coach je doelen vast stellen en deze doelen bereiken. De coach doet dit door het stellen van vragen.Met een coach zal jij sneller en gemakkelijker je doelen realiseren.

Door open vragen te stellen stimuleert de coach je gedachtegang. Hierdoor kom je zelf tot het antwoord.

De kracht van coaching is dat je ontdekt wat je belemmert. Dit zorgt ervoor dat jij je eigen oplossingen kan vinden. Zodat jij je doel bereikt.

Een coach staat je bij zodat jij je leven kan leiden zoals jij dat wenst, op professioneel gebied en op persoonlijk gebied. Met een coach zal jij sneller en gemakkelijker je doelen bereiken.

Een coach daagt je uit tot zelfreflectie en bewustwording en zorgt ervoor dat jij je potentieel ziet en gebruikt.

Een coach geeft je inzicht in je manier van denken, je overtuigingen en vaste patronen.

Wat Is Coaching


Coaching helpt je om oorzaken van ongewenst gedrag bloot te leggen, deze oorzaken op te ruimen en om nieuw gewenst gedrag uit te dragen.

Met coaching zal jij jezelf ontwikkelen en zal je groeien.


Een goede coach helpt je bij:

  • Het vaststellen van wat je uiteindelijke doel is

  • Uit uitstippelen van et pad naar je doel toe

  • Opruimen van de belemmeringen die je tegen houden je doel te bereiken

  • Aanpassen van de route naar je doel indien nodig


Je kunt een persoonlijke coach vergelijken met een atletiek coach. Topsporters weten dat ze iemand nodig hebben die hen helpt doelen te stellen en die met hen samenwerkt om deze hoge doelen te bereiken. Geen enkele serieuze sporter bereikt veel zonder een coach.

Wat is coaching niet

Coaching is geen consulting. Eén van de verschillen is dat een coach zijn cliënt ondersteunt om hem te helpen nieuwe vaardigheden te leren, veranderingen door te voeren en zijn doelen te bereiken. Hij zorgt ervoor dat dat ook gebeurt. Bij consulting is die extra ondersteuning afwezig.

Coaching is geen counseling. Bij counsellng ligt de nadruk op het vlak van emotionele problemen.

Coaching is geen mentoring. Mentoring is het doorgeven van kennis, begeleiding op inhoudelijk vlak.

Coachings Methodieken

Een veel voorkomende techniek bij coaching is Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). Deze doeltreffende methode zal je in staat stellen snel en efficiënt je doelen te bereiken.

Andere gebruikte coachings methodieken zijn:

  • Rationeel Emotieve Analyse

  • Kernkwadranten

  • De functionele analyse

  • Competentiemanagement

  • En nog vele andere methodieken……Ik hoop dat dit wat is coachen artikel je duidelijk heeft gemaakt wat coaching is en hoe het je verder kan helpen.

Succes met het kiezen van een coach!
Wat is coaching DisclaimerEntire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.