Angstaanval Symptomen

In dit artikel over angstaanval symptomen zal ik eerst ingaan op deze symptomen. Daarna wordt kort ingegaan op andere verschijnselen van deze aanvallen en ga ik kort in op medicatie voor deze aanvallen. Daarna zal ik een uitleg geven van wat de onderliggende oorzaak van dit soort aanvallen is.

Angstaanval symptomen

 • Verhoogde hartslag

 • Hartkloppingen

 • Kortademigheid

 • Duizelingen

 • Misselijkheid

 • Drukkend gevoel op de borst

 • Hevig transpireren

 • Koude rillingen

 • Licht gevoel hebben in het hoofd en het gevoel hebben flauw te gaan vallen

 • Maag- of buikpijn

 • Koude vingers of ledematen

 • tintelende handen of voeten hebben of een verdoofd gevoel hierin

 • Moeite hebben met praten


Andere symptomen zijn

 • Je hebt iedere keer weer terugkerende verontrustende gedachten

 • Je bent snel geïrriteerd

 • Je bent voortdurend bezig met lichamelijke prikkels

 • Je bent tijdens een aanval bang om de controle te verliezen

 • Je bent bang om flauw te gaan vallen tijdens een aanval

 • Het is moeilijk voor je om je te ontspannen

 • Je hebt last van slaapproblemen


Angstaanvallen medicatie

Vaak worden benzodiazepinen (diazepam, alprozalam) gebruikt om symptomen van angst te bestrijden.

Antidepressiva, en dan met name de zogenaamde SSRIs (paroxetine, citalopram) worden veelvuldig ingezet ter behandeling van verschillende soorten angst- en paniekstoornissen.

Een recente ontwikkeling op het gebied van de medicinale behandeling van angst is de ontdekking dat sommige anti-epileptica (gabapentine en pregabaline) ook een angst-verminderende werking hebben; bijvoorbeeld.

Ik ben zelf geen voorstander van het gebruik van medicatie om hevige angst te bestrijden. In het beste geval worden de symptomen enigszins onderdrukt. Echter, de oorzaak van deze aandoening wordt door medicatie niet opgelost. Daarnaast hebben al de genoemde medicijnen de nodige bijwerkingen.

Angstaanvallen symptomen – de oorzaak oplossen

De oorzaak van je aandoening en de daarbij behorende symptomen zijn te vinden in onverwerkte emoties en / of emotionele incidenten uit het verleden.

Deze onverwerkte emoties en / of emotionele incidenten veroorzaken op hun beurt verstoringen in het energetisch systeem van je lichaam.

Is je energetisch systeem vrij van verstoringen, dan voel jij je goed. Zijn er echter verstoringen in je energetisch systeem aanwezig, dan krijg je last van emotionele klachten, zoals bijvoorbeeld hevige angst.

Deze verstoringen zijn ook de reden dat de meeste behandelmethodes niet of slechts heel langzaam werken. Zij richten zich immers niet op het oplossen van de verstoringen in je energetisch systeem.

Wil jij weten hoe jij je angstaanval kunt oplossen? Ga dan naar:
Angstaanvallen oplossen
Angstaanval Symptomen Disclaimer

Entire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.