Disclaimer

Morpheus biedt haar diensten aan als aanvulling op de bestaande reguliere gezondheidszorg.

www.morpheus-emotionele-bevrijding.com is het eigendom van Morpheus Instituut.

Jan Heering, eigenaar van Morpheus Instituut en Morpheus Instituut aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van de gegeven informatie op deze website en / of fouten of onvolkomenheden in de inhoud van deze website.

Geen van de door Morpheus Instituut gegeven adviezen, therapieën of vaardigheden die men tijdens een consult of workshop of uit een boek of manual leert komen in de plaats van een therapie of behandeling uit een andere discipline.

De informatie, suggesties, ideeën en oefeningen op deze website en in de boeken van Jan Heering zijn niet bedoeld als vervanging van medische begeleiding.

Overleg eerst met je huisarts en/of behandelend arts indien je klachten hebt op mentaal en/of lichamelijk gebied voordat je de adviezen van deze website of uit de boeken van Jan Heering en Morpheus Instituut opvolgt.

Indien je medicatie gebruikt, overleg eerst met je huisarts en/of behandelend arts voordat je de dosering van medicijnen gaat aanpassen.

Het opvolgen en uitvoeren van adviezen en oefeningen van deze website en de boeken van Jan Heering komen voor je eigen risico.

Jan Heering en Morpheus Instituut zijn op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de adviezen en oefeningen die op deze website en in de boeken die via deze website worden aangeboden.

Morpheus Instituut is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik en misbruik van informatie die op deze website is vermeld.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van gebruik van informatie vermeld op deze site, in nieuwsbrieven en mailingen en in (e-)boeken en (e-)manuals wordt door Morpheus Instituut en Jan Heering uitdrukkelijk afgewezen.

Consulteer bij twijfel uw arts of medisch specialist.

Alle publicaties en foto's op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Jan Heering gebruikt worden.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Morpheus Emotionele Bevrijding site De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel Morpheus Instituut zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Morpheus Instituut garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Morpheus Instituut wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten Wanneer deze site links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Morpheus Instituut aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Morpheus Instituut niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken Morpheus Instituut behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Morpheus Instituut of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen Morpheus Instituut behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Morpheus Home


Faalangst Oplossen


Angststoornis Informatie


Zelfvertrouwen Informatie

Opgefokt gevoel in lichaam

Opvliegers mannen door stress - klik hier

Edelstenen tegen angst en stress

Vitamines bij stress vermoeidheid

Droge mond stress - klik hier

Flauwvallen door stress - klik hier

Pulserende tinnitus door stress

Hyperacusis door stress

Trillend trommelvlies door stress

Pijn in hals stress

Psychosomatische klachten

Nummulair eczeem stress - klik hier

Hoe ziet stress eczeem eruit

Welke soorten stress zijn er

Ringworm door stress

Duizeligheid en angst

Body Stress Release onzin

Flauwvallen door emoties - klik hier

Oxidatieve stress verminderen

Alice in Wonderland syndroom stress - klik hier

Uitlaatklep bij stress

Neurofeedback onzin

Angststoornis gaat nooit over

Gloeiende wangen door stress

Onzekerheid overwinnen

Wat is onzekerheid

Onzekerheid volwassenen overwinnen

Gehoorverlies bij stress

Hartkloppingen door stress

Symptomen onzekerheid

Onzekerheid gevolgen

Pijn rechterarm door stress

Zenuwen op de maag

Oververmoeidheid stress

Verschil depressie en angststoornissen

Helpt paracetamol bij angststoornis

Slokdarmkramp door stress

Prikkelbaar door stress - klik hier

Hoge bloeddruk door stress symptomen

Innerlijke stress symptomen

Onregelmatige hartslag door stress

Blaasontsteking heeft psychische oorzaak

Bruine afscheiding door stress

Hoe kom je af van hoogtevrees

Hormonale disbalans door stress

Out gaan door stress

Hersenmist stress

Ski angst overwinnen

Slechte concentratie door stress

Dichtklappen door stress

Brok in keel stress

Stress slaat op stem

Ontstoken amandelen stress

Slaapapneu door stress

Agressief stress

Bult achter oor door stress

Krakend oor stress

Mondbranden door stress

Poliepen en stress

Raar gevoel in je hoofd door spanning

Gevoelige maag door stress

Spanning in kaak

Droge mond 's nachts door stress

Slechter horen stress

Grote pupillen stress

wat is claustrofobie

Irritatie aan eikel stress

Pijn stuitje stress

Hypnagoge schok stress

Lege maag gevoel door stress

Zwaar ademen stress

Nachtangst volwassenen

Spanning in nek

Belangst overwinnen

Behandeling paniekstoornis

Nachtmerries stressSitemap

Home


Show / Hide
Show / Hide