Onstaan van
overspannen zijnOntstaan van overspannen zijn
U raakt over-spannen door een teveel aan spanning (‘stress’). Spanning hoort bij het leven.

Een beetje spanning is vaak prettig en maakt ons alert. Maar soms willen we te veel, er wordt te veel van ons gevraagd, de omstandigheden zitten tegen of we ervaren te weinig steun uit onze omgeving. Dat geeft extra spanning. Als u niet (meer) met die spanning om kunt gaan, raakt u overbelast. U verliest het overzicht en raakt de greep op de situatie kwijt.

Wanneer het u niet lukt iets aan de situatie te veranderen, of anders met de spanning om te gaan, raakt u over-spannen.

Het lukt dan niet meer om uw normale bezigheden voort te zetten. Iedereen kan over-spannen raken, maar het komt het meeste voor bij jongvolwassenen, harde werkers en mensen die geen ‘nee’ kunnen zeggen.
© Copyright NHG 2004

disclaimer
Sitemap

2005 Morpheus Institute. All rights reserved.