Helpt Schrijven Over Faalangst?

Schrijven over faalangst helpt volgens 2 psychologen uit Chicago, Gerardo Ramirez en Sian L. Beilock, die hun onderzoek in Science
publiceerden.

Uit het onderzoek kwam het volgende naar voren:
Wanneer studenten vlak voor een examen 10 minuten schreven over hun emoties en gedachten over dat examen blijken ze deze examens beter te maken in vergelijking met studenten die dit niet doen of over iets anders moeten schrijven.

Volgens de onderzoekers blijkt het dat één korte schrijfsessie werkt om de angsten en zorgen te verminderen. Tijdens het onderzoek moest een deel van de studenten voor een test schrijven over hun gevoelens en gedachten, een andere groep deed dat niet.

Voordat de test begon werden de studenten onder extra grote druk gezet door hun een extra beloning voor zichzelf en hun medestudenten in het vooruitzicht te stellen bij het leveren van een goede prestatie.

Het bleek dat studenten van de groep die de angsten en zorgen van zich af hadden geschreven circa 4% boven hun normale niveau presteerden. Studenten die niet aan de schrijfopdracht hadden meegedaan presteerden 10% onder hun gewone niveau.

Tijdens een echt biologie eindexamen bleek het over de angsten schrijven ook te helpen. Echter alleen bij diegene die last hadden van doemgedachtes. Deze groep bleek circa 6% hoger te presteren

Faalangst echt oplossen
Schrijven over faalangst zou inderdaad kunnen helpen. Dit soort onderzoek is heel leuk als je wilt promoveren. Het is de vraag in hoeverre het schrijven over je angsten je echt helpt. En in hoeverre 4 tot 6 % prestatieverbetering je echt verder helpt.

Er zijn gelukkig methodes om faalangst snel en blijvend achter je te laten. De meest aangewezen methodes hiervoor bij die methodes die gebaseerd zijn op Energie Therapie.

Energie Therapie is gebaseerd op de ontdekking dat negatieve (en dus ongewenste) emoties worden veroorzaakt door verstoringen in het energie systeem van je lichaam.

Worden deze verstoringen opgelost, dan zijn de negatieve emoties verholpen. En ben je van je faalangst verlost.

Wil je weten hoe jij je faalangst kunt oplossen? Ga dan naar…………….

Los je faalangst op
Helpt schrijven over faalangst Disclaimer
Faalangst


Entire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.