Angststoornis home > Angststoornis Boek > Wat is een Angststoornis

Wat Is een
Angststoornis?

Wat Is een Angststoornis?
In een artikel op trouw.nl staat het volgende:
“Iedereen is wel eens bang. Het is heel normaal dat mensen af en toe angst ervaren. In moeilijke situaties is angst zelfs een nuttige emotie. Angst mobiliseert het voelen, denken en doen en brengt zo het lichaam in staat van paraatheid.

Angst zorgt er bijvoorbeeld voor dat iemand wegloopt uit een gevaarlijke situatie en zo zichzelf in veiligheid brengt.

Of dat iemand zichzelf kan verdedigen tegen een agressieve reactie van iemand anders, en zich op die manier beschermt. Kortom, angst zorgt ervoor dat iemand zich beschermt of verdedigt in gevaarlijke situaties.

Maar angst is niet altijd nuttig. Wanneer iemand bang is voor situaties die geen gevaar opleveren, kan angst hem belemmeren in zijn functioneren. Angst kan dan een probleem worden en zich ontwikkelen tot een stoornis.

Bij een angststoornis houdt de angst langere tijd aan, de angst past niet bij de leeftijd van het kind en de angst belemmert het functioneren van het kind zowel thuis als op school en in sociale contacten.

Verder houdt de angst tenminste zes maanden aan voordat men van een angststoornis spreekt. “ Tot zover het artikel

Wat is een angststoornis - overzicht
In het artikel wordt een overzicht gegeven van angststoornissen van kinderen. Deze zijn:

  • Schoolfobie - Angst om naar school te gaan.

  • Separatieangst - Angst om van een belangrijk persoon gescheiden te worden.

  • Sociale fobie - Angst om iets met anderen te ondernemen of om iets aan anderen te vertellen.

  • Posttraumatische stressstoornis - Heftige angstgevoelens na een traumatische gebeurtenis.

  • Paniekstoornis - Plotselinge paniekaanvallen

  • Gegeneraliseerde angststoornis - Neiging om veel te piekeren

  • Obsessief-compulsieve stoornis - Gevoelde noodzaak om bepaalde handelingen steeds op dezelfde manier uit te voeren.


Volgens het artikel zij angststoornissen zijn de meest voorkomende stoornissen in de kinderleeftijd. Vaak kan een angststoornis behandeld worden en dus overgaan.Wat is de oorzaak – de échte oorzaak
Bij dat laatste “Vaak kan een angststoornis behandeld worden.” kan ik mij aansluiten. Alleen doe het dan wel met iemand die verstand heeft van de nieuwste technieken die het mogelijk maken om emotionele klachten, zoals een angststoornis, snel en eenvoudig op te lossen.

Het is namelijk gebleken dat angststoornis oorzaken liggen bij verstoringen in het energiesysteem van je lichaam. Deze verstoringen in het energiesysteem van je lichaam zijn ontstaan door onverwerkte emoties of traumatische ervaringen.

Besef dus dat je onbegrijpelijke en onverklaarbare klachten ‘slechts’ een gevolg zijn van beschadigingen en blokkades in je energiesysteem. Daarom heb je iedere keer weer last van je angststoornis.

Therapeuten die deze inzichten gebruiken zijn hierdoor in staat om angststoornissen snel op te lossen.

Het aanpakken van je angststoornis lukt daarom niet door er over te praten of door medicatie te gebruiken.

En daarom werkt het onderdrukken van je angsten alleen maar averechts. Je krijgt daardoor alleen maar meer last van je klachten.

Wil jij meer weten over het snel en eenvoudig aanpakken van je klachten, ga dan naar:
Angststoornis aanpakken
Wat is een Angststoornis Disclaimer

Entire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.


Show / Hide