Betablokker Succesvol Tegen Angststoornis
Klopt dat wel?

Betablokker Succesvol Tegen Angststoornis
In een artikel op psych.nl staat het volgende:
“Er is hoop voor patiënten met een angststoornis. Uit onderzoek van de Amsterdamse hoogleraar psychologie Merel Kindt blijkt dat het toedienen van de bètablokker propranolol kan voorkomen dat de herinnering aan een angstige gebeurtenis opnieuw een angstreactie oproept.

Angst is het gevolg van het feit dat herinneringen aan angstige gebeurtenissen door een chemische reactie worden vastgelegd in het geheugen.

Tot nu toe werd aangenomen dat het angstgeheugen onuitwisbaar is. De huidige gangbare, maar vaak weinig succesvolle, cognitieve gedragstherapie is dan ook vooral gericht op het creëren van nieuwe herinneringen.

In een artikel in het vooraanstaande blad Nature Neuroscience meldt Kindt nu echter dat zij er bij gezonde proefpersonen in is geslaagd om een al vastgelegde angstherinnering te verzwakken.

Emotionele geheugen
De Amsterdamse hoogleraar maakte gebruik van het feit dat de genoemde chemische reactie telkens optreedt wanneer herinneringen aan een angstige gebeurtenis worden opgehaald uit het geheugen.

Door precies op dat moment in te grijpen wist zij te voorkomen dat de angstreactie opnieuw in het langetermijngeheugen werd vastgelegd.

Door de ingreep werd het emotionele geheugen van de proefpersonen zodanig verzwakt dat de angst permanent werd teruggedrongen. Het geheugen aan de gebeurtenis zelf bleef echter intact. “ Zij deed dit door gebruik te maken van de bètablokker propranolol.

Volgens het artikel gaat Kindt nu onderzoeken wat de effecten van de toediening van propranolol op lange termijn zijn.

Mocht ook dat onderzoek vruchten afwerpen, dan verwacht zij dat haar aanpak kan leiden tot een geheel nieuwe procedure van behandeling van patiënten met angststoornissen.

Tot zover het Betablokker Succesvol Tegen Angststoornis artikel.bètablokker succesvol tegen angststoornis – mijn mening
Ik ben er niet van overtuigd dat gebruik van medicatie de oplossing is voor het effectief aanpakken van angststoornissen.

In mijn optiek worden angststoornissen veroorzaakt door verstoringen in het energiesysteem van je lichaam. Deze verstoringen zijn op hun beurt ontstaan door onverwerkte emoties en traumatische gebeurtenissen.

Het is dus belangrijk dat jij gaat inzien je raadselachtige en onverklaarbare klachten ‘slechts’ een gevolg zijn van beschadigingen en blokkades in je energiesysteem.

Daarom lukt het je niet om van je angststoornis af te komen. De oorzaak van je klachten ben je niet aan het oplossen.

Daarom werkt medicatie alleen maar om je klachten te onderdrukken (met alle bijwerkingen van dien). En daarom lost het praten over je klachten niets op.

Wil jij meer weten over het aanpakken van je klachten, ga dan naar:

Klik NU hier voor
Angststoornis oplossing


*Bron psych.nlBetablokker succesvol tegen Angststoornis Disclaimer

Angststoornis aanpakken
Angststoornis oplossen

Entire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.