Freuds Psychoanalyse
niet meer vergoed

De door Sigmund Freud ontwikkelde psychoanalyse wordt, volgens een bericht van het ANP van 26 maart, niet langer vergoed door de verzekering.

Het blijkt dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft besloten Freud’s psychoanalyse uit het verzekeringspakket te schrappen.

De reden is dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs zou zijn dat de psychoanalyse werkt.

Bij psychoanalyse zoals deze door Freud is ontwikkeld worden patiënten jaren achter elkaar dagelijks behandeld.

Jaarlijks ondergaan meer dan 500 patiënten deze vorm van intensieve therapie

Zoals te verwachten zijn het Nederlands Psychoanalytisch Instituut, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en de Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten het niet eens met deze beslissing.

Volgens hen is er door het College voor Zorgverzekeringen alleen naar wetenschappelijk bewijs gekeken en is er geen oog geweest voor praktijkervaringen.Tijd voor nieuwe inzichten
Naar mijn mening is het tijd geworden om de achterhaalde denkbeelden waarop Freud zijn psychoanalyse heeft doen baseren achter ons te laten.

Nieuwe inzichten, zoals die van de Energie Psychologie zijn veelbelovend. Bij Energie Psychologie wordt er van uitgegaan dat negatieve emoties veroorzaakt worden door verstoringen in het energiesysteem van het lichaam.

Deze verstoringen zijn op hun beurt het gevolg van onverwerkte emoties en traumatische incidenten.

Methodes gebaseerd op Energie Psychologie blijken snel resultaat te geven en zijn eenvoudig toe te passen.

Wil jij weten hoe jij de verstoringen in je energiesysteem kunt verhelpen en zo je negatieve emoties kunt aanpakken? Ga dan naar: Negatie emoties oplossen
Freuds Psychoanalyse niet meer vergoed Disclaimer

Entire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.