Welke Medicijnen Voor Sociale FobieWelke medicijnen voor sociale fobie?
Voor wat betreft de medicamenteuze behandeling wordt onderscheid gemaakt tussen het specifieke en het gegeneraliseerde type van sociale fobie.

Specifieke sociale fobie
De behandeling van het specifieke subtype bestaat vooral uit een bètablokker, zoals bijvoorbeeld propranolol, die alleen genomen hoeft te worden voordat een patiënt wordt blootgesteld aan een gevreesde situatie. De patiënt neemt dit middel 1 tot 2 uur van tevoren in.

Met name de lichamelijke angstverschijnselen, zoals bijvoorbeeld het trillen en sneller kloppen van het hart, treden dan minder op en hierdoor ontstaat er minder angst.

Gegeneraliseerde sociale fobie
Tegenwoordig is een zogenaamd antidepressivum (selectieve serotonine heropname remmer = SSRI) het middel van eerste keus in de medicamenteuze behandeling van gegeneraliseerde sociale fobie. Deze medicijnen heten antidepressivum, omdat ze in eerste instantie werkzaam bleken te zijn bij depressie.

Inmiddels is door uitgebreid wetenschappelijk onderzoek de werking van SSRI’s bij bepaalde angststoornissen, zoals ook sociale fobie, aangetoond. Tussen de 60 en 80 % van de patiënten met sociale fobie reageert positief op behandeling met een SSRI. Deze medicijnen kunnen wel bijwerkingen geven, zoals u bij gebruik uitgelegd zal worden door uw arts.

Welke bijwerkingen er optreden is afhankelijk van welke SSRI wordt gegeven. In het algemeen kan er sprake zijn van een toename van angst, onrustig slapen, maag-darmklachten en seksuele bijwerkingen zoals minder zin in seks, moeilijker opgewonden raken en een vertraagd orgasme. In de eerste twee weken zijn deze bijwerkingen meestal het ergst.

De positieve werking op de sociale angstklachten is vaak pas na ongeveer drie maanden merkbaar. Bekend is dat lange tijd daarna nog verbeteringen in het klachtenpatroon kunnen optreden.

Het advies is om, als het effect van deze medicatie maximaal is en er geen vermindering van de klachten meer optreedt, de medicijnen nog minstens anderhalf jaar te blijven gebruiken. Voor sommige mensen is het nodig om deze medicijnen langer te gebruiken als onderhoudsbehandeling.

Als een SSRI niet of onvoldoende werkzaam is kan eerst de dosering verhoogd worden. Als ook dit niet het gewenste effect heeft kan een ander middel uit dezelfde groep worden gegeven. Van belang is om bij het gebruik van deze medicatie zeer voorzichtig om te gaan met alcohol.

Ook het gebruik van ”natuurlijke” middelen tegen angst en depressie, zoals bijvoorbeeld St. Janskruid (ook wel Hypericum of Kira), wordt afgeraden in combinatie met SSRI’s.
bron LUMC


Alternatief voor medicijnen voor sociale fobie
Sinds enige tijd weten we dat sociale angsten het gevolg zijn van onverwerkte emoties. Deze onverwerkte emoties zijn veelal onbewust. Je weet dus niet dat je ze hebt en er last van hebt!

De onverwerkte emoties veroorzaken verstoringen in het energetisch systeem van je lichaam. Is je lichaam vrij van energetische verstoringen, dan voel jij je over het algemeen goed. Je hebt dan geen moeite met sociale interactie.

Zijn er echter verstoringen in je energiesysteem aanwezig, dan krijg je last van emotionele klachten zoals een sociale fobie.

Door deze verstoringen in het energie systeem van je lichaam slaat de angst keer op keer weer toe wanneer je in contact komt met anderen. Ondanks alles wat je doet om van die vervelende angstgevoelens af te komen.

Daarom is het vermijden van die situaties die je angsten veroorzaken ook niet de oplossing voor het aanpakken van je klachten.

En daarom werken al die medicijnen voor sociale fobie niet of maar tot op zekere hoogte. De onderliggende oorzaak van je angst wordt immers niet opgelost.

Jij blijft last houden van je sociale angst totdat de onverwerkte emoties of de verstoringen in jouw energetisch systeem worden opgelost.

Worden de energetische verstoringen verholpen, dan worden daarmee ook de onverwerkte emoties opgelost. Met als resultaat dat de oorzaak van je angst, en daarmee je sociale angst zal verdwijnen. Zonder dat je daarvoor medicijnen voor sociale fobie nodig hebt!


Wil jij weten hoe jij je sociale fobie zonder medicijnen kunt aanpakken? Ga dan naar:

Klik NU hier
voor oplossingen voor sociale fobie


sitemap
Medicijnen Voor Sociale Fobie disclaimer

Entire contents copyright © Morpheus Institute. All rights reserved.