Pillen Tegen Angst
Is dat nodig?

Onderzoekers vinden pillen tegen angst
Een team onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam is geslaagd om met behulp van pillen angsten van proefpersonen te terug te brengen.

De onderzoekers hebben daartoe proefpersonen Propranolol (een bètablokker) toegediend. Als gevolg van deze toediening werden de herinneringen aan hun angsten verminderd. Daarnaast kwam de gereduceerde angstrespons na een periode van enkele dagen niet terug.

De onderzoekers hebben daarmee de (foutieve) stelling dat herinnering aan angsten onuitwisbaar is weerlegd.

Bij een deel van de proefpersonen werd een kunstmatige angst voor spinnen opgeroepen door het gebruik van stroomstootjes.

Voordat op de volgende dag werd geprobeerd om het angstgeheugen te activeren kreeg één deel van de proefpersonen Propranolol. De andere groep kreeg een niet werkend middel (placebo).

Op de derde dag bleken diegene die Propranolol toegediend hadden gekregen een verminderde angstreactie te hebben bij het zien van de spinnen.

De wetenschappers hebben de hoop dat ze met deze resultaten een aanzet kunnen geven om de behandeling van angststoornissen te verbeteren.


Een pilletje slikken of de oorzaak van de angst oplossen?
Dit is weer een typisch geval van wetenschappers die proberen emotionele klachten proberen op te lossen met behulp van medicatie.

Neem een paar pilletjes in en dan voel je het niet meer.

In vele gevallen brengt medicatie vervelende bijwerkingen met zich mee. Daarnaast kost het handen vol geld. En het lost de oorzaak van de klachten, onverwerkte emoties en verstoringen in het energie systeem van je lichaam, niet op.

Gelukkig zijn er (werkzame) alternatieven voor medicatie. Zo blijkt Energy Therapy, zoals bijvoorbeeld EFT, zeer succesvol in het aanpakken van angst.

Na korte (zelf)behandelingen met EFT blijken intense emoties, zoals bijvoorbeeld angst, verdwenen te zijn.


Pillen tegen angst DisclaimerEntire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.