Psychische Klachten
hoe los je ze op?

Psychische Klachten

Het is niet verwonderlijk als je last hebt van psychische problemen. Circa 9% van de bevolking kampt met ernstige of minder ernstige klachten op psychisch gebied.

Voorbeelden van psychische problemen zijn: depressie, persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie, angststoornis (waaronder fobieën, obsessief-compulsieve stoornis en gegeneraliseerde angststoornissen vallen) en eetstoornissen.

Als gevolg van je klachten is het goed mogelijk dat je last hebt van de volgende symptomen:

 • Lusteloosheid

 • Nergens van kunnen genieten

 • Het gevoel hebben geen grip meer op je leven te hebben

 • Prikkelbaarheid

 • Sombere stemmingen

 • Concentratieproblemen

 • Gespannenheid

 • Piekergedachtes

 • HuilbuienJe kunt ook last hebben van lichamelijke symptomen zoals:

 • Hoofdpijn

 • Vermoeidheid

 • Spijsverteringsproblemen

 • Spierpijn

 • SlaapproblemenHoe psychische klachten aan te pakken?

Over het algemeen wordt getracht om psychische problemen aan te pakken door:
Er over te praten
Je kunt er met iemand die je durft te vertrouwen over praten. Helaas lucht dit slechts op en blijf je last houden van je klachten.

Je kunt er ook voor kiezen om een je onder behandeling te stellen van een psycholoog. Helaas zijn de wachttijden voor een psycholoog veelal erg lang.

De behandelduur bestrijkt vaak meerdere maanden. En de uitkomst van de behandelingen is hoogst onzeker.Medicatie
De symptomen van een aantal psychische klachten is tot op zekere hoogte te onderdrukken met behulp van medicatie. Hierdoor kan medicatie enige verlichting geven.

Echter, medicatie onderdrukt slechts de symptomen en lost de oorzaak van je klachten niet op.

Daarnaast is de kans groot dat je last krijgt van de bijwerkingen van medicatie. En kan sommige medicijnen verslavend zijn.Niets doen
Als je er voor kiest om niets te doen, dan blijven je klachten je dwarszitten en je leven vergallen. Psychische problemen worden vaak in de loop der tijd erger in plaats van minder erg.

De bovenstaande opties manieren om te trachten iets te doen aan je klachten werken niet omdat de oorzaak van je klachten niet wordt opgelost!De oorzaak van Psychische Problemen

Recentelijk is ook in de Westerse wereld het besef ontstaan dat psychische problemen veroorzaakt worden door verstoringen in het energiesysteem van je lichaam.

Als gevolg van dit inzicht is een nieuwe vorm van psychologie ontstaan, namelijk Energie Psychologie.

Deze inzichten dat verstoringen in je energiesysteem de oorzaak van je klachten zijn is al veel langer bekend, al duizenden jaren, in de Oosterse wereld. Onder andere bij acupunctuur wordt van deze inzichten gebruik gemaakt.

De verstoringen in je energiesysteem worden op hun beurt veroorzaakt door onverwerkte emoties.

Is je energiesysteem vrij van verstoringen, dan voel jij je goed. Emoties komen en emoties gaan en over het algemeen voel jij je oké.

Werkt je energiesysteem echter door verstoringen niet meer naar behoren, dan krijg je last van psychische klachten.

Worden de verstoringen in je energiesysteem verholpen, dan zijn de klachten opgelost.

Wil jij weten hoe je psychische klachten snel en eenvoudig kunt aanpakken? Ga dan naar aanpak van je Psychische Klachten
Disclaimer

Entire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.