Symptomen Overspannen


Symptomen Overspannen
Wanneer je gedurende langere tijd een te hoge emotionele belasting ondervindt, dan is de kans aanwezig dat je overspannen raakt.


Oorzaak van overspannen zijn
Vaak wordt de te hoge belasting die jouw klachten veroorzaakt, teweeg gebracht door een combinatie van factoren.

Deze factoren kunnen bestaan uit:

Jouw emotionele gesteldheid
Hoe zit jij in je vel? Hoe ga jij met stress om?

Privé-leven
Er spelen relatieproblemen of iemand in de familiekring is ernstig ziek of is overleden.

Werk
Je wordt te zwaar belast op je werk. Je moet naast je eigen werk een collega vervangen die ziek is. Er is een project dat niet goed loopt en dat af moet voor een bepaalde deadline.De oorzaak van je overspannen zijn
Bij de factoren privé-leven en werk, die mede over-spannenheid veroorzaken speelt jouw emotionele gesteldheid een grote rol.

Ben jij in staat op een emotionele gezonde manier om te gaan met relatieproblemen?

Durf jij nee te zeggen tegen afspraken in je sociale circuit omdat je het te druk hebt?

Ben jij in staat om tegen jouw leidinggevende en collega’s te zeggen dat je te zwaar belast wordt?

Stimuleert de stress die je op jouw werk ondervindt je of raak je er door opgebrand?Symptomen Overspannen:

  • Hartkloppingen

  • Slaapproblemen

  • Concentratieproblemen

  • Vergeetachtigheid

  • Snel geïrriteerd zijn

  • Langdurige vermoeidheid

  • DepressiviteitOplossingen voor overspannen zijn
Om het overspannen zijn op te lossen is het allereerst nodig dat je rust krijgt.

Het is nodig dat je mentaal en lichamelijk tot rust komt en bij kunt tanken.

Daarnaast is het aan te bevelen om ervoor te zorgen dat jij beter om kunt gaan met stress en aan kunt én durft te geven wanneer het je te veel wordt.

Wanneer jij dat kunt, dan is de kans groot dat jij in de toekomst niet meer overspannen raakt.Symptomen overspannen - de oorzaak
Onverwerkte emoties en de verstoringen die deze emoties in jouw energie systeem veroorzaken zorgen ervoor dat jij niet goed met (overmatige) stress kan omgaan.

Deze verstoringen in jouw energie systeem en de onverwerkte emoties zorgen ervoor dat jij de gevoelens blijft ervaren die de stress in jou veroorzaken. Hierdoor raak jij langzaam maar zeker over-spannen.

Wanneer deze verstoringen in jouw energie systeem worden opgelost of de onverwerkte emoties worden weggenomen, dan is de oorzaak in jou van je over-spannen zijn opgelost.

Dan ben in staat om jouw over-spannen zijn vlug achter je te laten.

Dit oplossen van de verstoringen en wegnemen van onverwerkte emoties gaat snel.

Op een voor jou aangename manier.

Om je overspannen zijn snel en doeltreffend aan te pakken, ga naar..........

Klik Nu hier
om jouw overspannen zijn
snel achter je te laten
Symptomen Overspannen DisclaimerEntire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.


Oorzaak overspannen zijn