Traumaverwerking


Een vlugge manier van traumaverwerking
Je klachten kunnen volledig verdwijnen wanneer de oorzaak van je trauma wordt opgelost.

Het oplossen van je klachten gebeurt snel, op een voor jou aangename manier.Wat jetrauma veroorzaakt
Je hebt één of meer schokkende gebeurtenissen meegemaakt of bent er getuige van geweest.

Hierbij heb je hevige angst ervaren. Daarnaast heb je gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid gehad.

Pas veel later zijn jouw klachten naar boven gekomen

Je moet regelmatig denken aan die gebeurtenis(sen). Vaak beleef je ze opnieuw

Je slaapt slecht en je hebt last van nachtmerries.

Je probeert gedachtes, gevoelens en gesprekken over de traumatische gebeurtenissen zoveel mogelijk te vermijden.

Je bent prikkelbaar of hebt woede uitbarstingen.

Je hebt moeite om je te concentreren

Je bent voortdurend op je hoede. Gebeurt er iets onverwachts, dan heb je last van hevige schrikreacties

Je hebt vaak een hopeloos gevoelNa je traumaverwerking vrij door het leven
Bevrijd van je klachten kan je weer gelukkig zijn.

Verlost van je emotionele klachten kan jij je eindelijk weer goed voelen.

Stel je eens voor hoe je leven er dan uitziet.

Hoe jij je dan voelt.Wat je hebt gedaan maar wat niet heeft gewerkt
Erover praten lucht op maar lost niets op.

Je klachten onderdrukken en trachten te overwinnen werkt averechts.

Behandeling vanuit de reguliere geneeskunde is vaak een langdurig en soms ook pijnlijk proces. Zelfs bezoek aan een psycholoog lost je trauma niet op.Waarom jou pogingen tot traumaverwerking niet hebben gewerkt
De bovenstaande manieren om van je klachten af te komen, werken niet of langzaam omdat de oorzaak van je trauma niet wordt weggenomen.De oorzaak van je trauma
Jouw klachten worden veroorzaakt door onverwerkte emoties en de verstoringen die deze emoties geven in het energetisch systeem van jouw lichaam.

Een deel van de emoties die je hebt ervaren tijdens die traumatische gebeurtenissen heb jij niet kunnen verwerken.

Door de verstoringen die deze onverwerkte emoties in jou energie systeem teweeg brengen, blijf jij de emoties voelen die als gevolg van de traumatische gebeurtenissen zijn ontstaan.

Jij blijft last houden van je trauma zolang de onverwerkte emoties en de verstoringen in jou energetisch systeem niet worden opgelost.

Traumaverwerking waarbij gericht wordt gewerkt aan het oplossen van de verstoringen in je energie systeem werkt snel, op een voor jouw aangename manier.

Worden de onverwerkte emoties of de energetische verstoringen opgelost, dan ben jij van je trauma bevrijd.


Ik bied je drie oplossingen aan om jouw traumaverwerking te bevorderen, namelijk...

Klik hier voor oplossingen
om traumaverwerking
te bevorderen
Disclaimer© MORPHEUS Instituut

Show / Hide