De meest gegeven
Agorafobie tips

Agorafobie tips

Er worden veel tips gegeven om om te gaan met deze aandoening. Ik zal een opsomming geven van de meest gegeven tips. Daarnaast zal ik een oplossing geven voor je klachten.

Leer je te ontspannen
Pas regelmatig oefeningen toe om je te ontspannen. Oefen dagelijks.

Pas ademhalingsoefeningen toe
Door het doen van ademhalingsoefeningen wordt je rustiger.

Bemerk je angstgedachtes
Wordt bewust van de angstige gedachtes die door je hoofd spoken. Probeer deze gedachtes te relativeren.

Praat jezelf moed in
Zeg tegen jezelf dat er geen echt gevaar dreigt, dat je rustig kunt blijven of dat er niets gebeurt.

Zoek afleiding
Ga je aandacht richten op andere zaken wanneer je angstige gevoelens dreigen op te spelen.

Breid je voor
Bedenk van te voren hoe je met bepaalde situaties waarin je angst zou kunnen opspelen om zou kunnen gaan. Bedenk hierbij dat het wegglippen uit bepaalde situaties of die situaties maar helemaal vermijden geen oplossing is.Een oplossing die wel werkt

De bovenstaande tips geven op zijn hoogst enige verlichting van je klachten. In mijn optiek is het beter om de oorzaak van je aandoening aan te pakken.

Wil jij weten hoe jij je agorafobie daadwerkelijk kunt aanpakken? Ga dan naar:
Agorafobie oplossen
Agorafobie Tips Disclaimer
Agorafobie Informatie


Entire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.