Geheugenverlies door stress

man met geheugenverlies door stress

Heb jij geheugenverlies door stress? Hier kan je alles lezen over de oorzaken, symptomen en behandelingsopties.

Zodat jij beter in staat bent om hiermee om te gaan en iets kan doen aan jouw geheugenverlies.

Naar mijn mening is het allerbelangrijkste dat je je stress verlaagt.

Ik ben, helaas, ervaringsdeskundige. Ik heb lange tijd last van chronische stress gehad en de werking van mijn geheugen was toen niet geweldig.

Nu de stress is vermindert en ik daarvan bijgekomen ben is de werking van mijn geheugen gelukkig een stuk verbeterd.

Hoe jij je stress eenvoudig kan verminderen lees je verderop in dit artikel.


Geheugenverlies door stress oorzaak

Geheugenverlies door stress kan verschillende oorzaken hebben.

Wanneer je wordt blootgesteld aan langdurige of intense stress, kan dit leiden tot een aantal fysiologische en psychologische veranderingen die het geheugen beïnvloeden.

Hier zijn enkele mogelijke oorzaken van geheugenverlies door stress:

 • Hormonale veranderingen: Stress activeert het sympathische zenuwstelsel, wat leidt tot de afgifte van stresshormonen zoals cortisol. Hoge niveaus van cortisol gedurende langere tijd kunnen schadelijke effecten hebben op de hippocampus, een hersengebied dat belangrijk is voor het vormen en ophalen van herinneringen.
 • Verstoring van neurochemische processen: Langdurige stress kan leiden tot verstoringen in de normale werking van neurotransmitters, chemische stoffen die signalen in de hersenen overbrengen. Dit kan van invloed zijn op de communicatie tussen neuronen en de vorming en opslag van herinneringen verstoren.
 • Slaapgebrek: Stress kan leiden tot slaapproblemen, zoals slapeloosheid of onrustige slaap. Gebrek aan voldoende slaap en rust kan het vermogen van de hersenen om informatie te verwerken en op te slaan aantasten, waardoor geheugenverlies kan optreden.
 • Verminderde aandacht en concentratie: Stress kan ervoor zorgen dat iemands aandacht versnipperd raakt en dat de concentratie vermindert. Wanneer iemand niet volledig gefocust is op de informatie die ze proberen te onthouden, kan dit leiden tot problemen met het vasthouden en ophalen van die informatie uit het geheugen.
 • Psychologische factoren: Stress kan leiden tot angst, depressie of andere psychische problemen, die op hun beurt geheugenproblemen kunnen veroorzaken. Emotionele stress kan de aandacht en het denkvermogen beïnvloeden, waardoor het moeilijker wordt om informatie op te nemen en te onthouden.

Risicofactoren voor geheugenverlies door stress

Er zijn verschillende risicofactoren die kunnen bijdragen aan geheugenverlies door stress. 

Hier zijn enkele veelvoorkomende risicofactoren:

 • Chronische stress: Langdurige of herhaalde blootstelling aan stressvolle situaties kan het risico op geheugenverlies vergroten. 
 • Leeftijd: Naarmate we ouder worden, neemt het risico op geheugenverlies toe. Oudere volwassenen kunnen gevoeliger zijn voor de negatieve effecten van stress op het geheugen. 
 • Eerdere ervaringen met mentale gezondheidsproblemen: Mensen die eerder te maken hebben gehad met psychische aandoeningen, zoals angststoornissen, depressie of posttraumatische stressstoornis (PTSS), kunnen vatbaarder zijn voor geheugenverlies door stress. 
 • Slechte leefstijlgewoonten: Ongezonde leefstijlgewoonten, zoals onvoldoende slaap, gebrek aan lichaamsbeweging, slechte voeding en overmatig alcohol- of drugsgebruik, kunnen het risico op geheugenverlies verhogen
 • Gebrek aan sociale steun: Een gebrek aan sociale steun en een gevoel van isolement kunnen de negatieve impact van stress op het geheugen vergroten. 

Het is belangrijk op te merken dat deze risicofactoren niet altijd geheugenverlies veroorzaken, maar het risico erop vergroten.


Wil jij je stress eenvoudig verminderen?

klikhiervoormeerinfomatie

Geheugenverlies door stress symptomen

geheugenverlies door stress symptomen

Stress heeft verschillende effecten op de cognitieve functies, inclusief het geheugen.

Hier zijn enkele symptomen van geheugenverlies door stress:

 • Vergeetachtigheid: Mensen die aan chronische stress worden blootgesteld, kunnen moeite hebben met het onthouden van nieuwe informatie, zoals afspraken, namen of telefoonnummers. Ze kunnen ook merken dat ze zich niet goed kunnen herinneren wat ze onlangs hebben geleerd of ervaren.
 • Concentratieproblemen: Stress kan ervoor zorgen dat iemands aandacht versnipperd raakt, waardoor het moeilijk wordt om zich te concentreren op taken of informatie. Dit gebrek aan focus kan leiden tot problemen met het vasthouden en ophalen van informatie uit het geheugen.
 • Verminderde werkgeheugen: Stress kan invloed hebben op het werkgeheugen, dat verantwoordelijk is voor het vasthouden van informatie gedurende een korte periode. Mensen kunnen moeite hebben met multitasking, het organiseren van gedachten of het voltooien van complexe taken waarvoor een goed werkgeheugen nodig is.
 • Vertraagde informatieverwerking: Onder stress kan de snelheid waarmee informatie wordt verwerkt verminderd worden. Dit kan leiden tot een trager ophalen van informatie uit het geheugen en het kan langer duren voordat nieuwe informatie wordt opgeslagen.
 • Woordvindingsproblemen: Sommige mensen ervaren moeilijkheden bij het vinden van de juiste woorden tijdens gesprekken of het schrijven. Dit kan te wijten zijn aan stress die de verbale vloeiendheid en de toegang tot woordenschat beïnvloedt.

Geheugenverlies door stress behandelopties

Er zijn verschillende behandelingsopties voor geheugenverlies door stress, zoals:

Deze behandelingsopties werken door bijvoorbeeld de communicatie tussen hersencellen te verbeteren of door stress te verminderen.

Welke behandeling het meest geschikt is voor jou, is afhankelijk van je specifieke situatie.

Mijn advies is om medicatie te beginnen met stressverlagende oefeningen en hersenoefeningen.

Overweeg medicatie pas als alle andere opties niet werken.

Stress verminderen in het dagelijkse leven

Om stress in je dagelijks leven te verminderen, kun je onder andere:

Samenvattend

Stress een van de belangrijkste oorzaken is van geheugenproblemen.

Door te weten hoe stress invloed heeft op het geheugen, symptomen te herkennen en behandelingsopties te kennen, kun jij beter omgaan met geheugenverlies door stress.

Het is belangrijk om je stappen onderneemt om je stress te verminderen wanneer je door stress geheugenadvies ervaart.

Verminder je stress en verbeter je geheugen!


Wil je weten hoe je snel je stress kunt verminderen?

Klik dan nu hierTijdelijke geheugenverlies door stress

Tijdelijk geheugenverlies door stress is ook mogelijk.

Stress kan van invloed zijn op verschillende aspecten van de cognitieve functie, waaronder het geheugen.

Wanneer je wordt blootgesteld aan intense of langdurige stress, kan dit leiden tot geheugenproblemen op korte termijn.

Dit wordt soms ook wel "stressgerelateerd geheugenverlies" genoemd.

Tijdelijk geheugenverlies door stress kan zich manifesteren als moeite hebben met het onthouden van recente gebeurtenissen, afspraken, namen of andere nieuwe informatie.

Het kan ook leiden tot problemen met het ophalen van eerder geleerde informatie of het voltooien van taken die een goed werkgeheugen vereisen.

Het goede nieuws is dat tijdelijk geheugenverlies door stress meestal omkeerbaar is.

Zodra de stressfactoren verminderen of worden aangepakt, heeft het geheugen meestal de neiging om te herstellen.

Het implementeren van gezonde stressmanagementtechnieken, zoals ontspanningsoefeningen, stressverlagende oefeningen, voldoende slaap, regelmatige lichaamsbeweging en het zoeken naar sociale ondersteuning, kan helpen om de negatieve impact van stress op het geheugen te verminderen.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat als de geheugenproblemen aanhouden, verergeren of een aanzienlijke impact hebben op het dagelijks functioneren, het raadzaam is om contact op te nemen met je huisarts.Als de symptomen aanhouden, ernstig ongemak veroorzaken of gepaard gaan met andere zorgwekkende symptomen, is het raadzaam om contact op te nemen met je huisarts om andere mogelijke oorzaken uit te sluiten en passende behandeling te overwegen.


Let op: stress verminderen helpt bij herstel en voorkomen van lichamelijke klachten. Het is echter geen vervanging van medische behandeling.


Let op: Dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vervangt geen medisch advies. Raadpleeg altijd je huisarts voor advies en behandeling van medische aandoeningen.

Entire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.

Te weinig witte bloedcellen door stress


Pijn in tanden door stress


Waar kan stress toe leiden


Pijn in kaak door stress


geheugenverlies door stress


Fouten maken door stress - klik hier


Concentratieproblemen stress


Slecht korte termijn geheugen stress


Uitvalsverschijnselen stress


Hersenmist stressWikipedia

starttomove

Stress and cognitive functionMorpheus Emotionele Bevrijding Home


Sitemap


Disclaimer geheugenverlies door stress


Show / Hide

Pagina geupdate op 4-12-2023.


janheering-profielfoto

Auteur: Jan Heering


social-x-w26
linkedin-w26


Jan Heering is inmiddels meer dan 20 jaar coach en is internationaal auteur.

Hij is onder meer gediplomeerd NLP Master Coach en Time Line Therapeut.

Jan is  gespecialiseerd in het snel oplossen van angst, stress en negatieve gedachten.

Hij heeft zelf zijn stress na een lange zoektocht overwonnen.

Jan heeft meer dan 30 boeken en een groot aantal cursussen op zijn naam staan.

Voor meer achtergrondinformatie over Jan's werk en om te zien hoe hij gecertificeerd is als NLP Master Coach bij verschillende gerenommeerde instellingen, klik hier.


Jan Heering over geheugenverlies door stress behandeling