Welke Claustrofobie Behandeling Werkt?


Claustrofobie behandeling

Deze benaming wordt gebruikt om angst voor kleine of afgesloten ruimtes aan te duiden. De naam is afkomstig van het Latijnse claudere (sluiten) en het Griekse fobos (angst).

Symptomen
Je bent bang in kleine ruimten, bang in liften, auto of vliegtuig, kelder of w.c.

Jij wordt dan overvallen door het gevoel niet meer weg te kunnen.

Je krijgt last van angstgevoelens en de daarbij behorende lichamelijke symptomen zoals:

  • Duizelingen

  • Je hart bonst

  • Transpireren

  • Trillen

  • Misselijkheid

  • Tintelen in handen of benen

  • Het gevoel hebben, geheel gevoelloos, versteend of verlamd te zijn.

  • Hyperventileren


Je angst kan zelfs uitmonden in een paniekaanval met als gevolg dat je de angst voelt om de controle te verliezen, je bang wordt om gek te worden of om dood te gaan.

Als gevolg van je claustrofobie ga je een angst ontwikkelen om weer in zo’n angstopwekkende situatie te belanden. Hierdoor ga je vermijdingsgedrag vertonen. Als je niet oppast beland je hierdoor in een vicieuze cirkel met een sociaal isolement tot gevolg.Claustrofobie behandeling – wat werkt niet

Er worden op internet vele tips en adviezen gegeven voor claustrofobie behandeling. De meeste van deze adviezen en methodes werken echter niet of slechts langzaam. Ik zal hieronder een opsomming geven. Daarna zal ik aangeven wat de onderliggende oorzaak van deze aandoening is en hoe deze relatief snel en eenvoudig is aan te pakken.

Praten over je aandoening
Erover praten lucht misschien iets op maar het lost niets op zoals je inmiddels wel hebt gemerkt. Je blijft bang voor die kleine en afgesloten ruimtes.

Exposure therapie
Je kunt deze therapie omschrijven als een soort van confrontatie therapie. Je gaat doen waar je enorm bang voor bent. Samen met een therapeut wordt stapsgewijs de confrontatie aangegaan. De gedachte hierachter is dat blootstelling aan de gevreesde situatie de sterkte van het angstgevoel vermindert door gewenning.

Dit is een emotioneel en mentaal een zeer onaangenaam proces.

Flooding
Dit is een heftiger vorm van Exposure therapie. Bij flooding zal de therapeut je de angst zo heftig mogelijk laten ervaren. Hierbij is geen sprake van opbouw.

Nadeel van deze situatie is dat de angst in eerste instantie kan verergeren. Deze claustrofobie behandeling is zo heftig dat patiënten er vanaf zien om ermee door te gaan.
De bovenstaande manieren om van je klachten af te komen werken niet of langzaam omdat de onderliggende oorzaak van jouw claustrofobie niet wordt weggenomen.

Claustrofobie Behandeling – los de oorzaak op

Het is gebleken dat deze aandoening wordt veroorzaakt door onverwerkte emoties en de verstoringen die de onverwerkte emoties in het energie systeem van je lichaam tot gevolg hebben.

Van deze onverwerkte emoties ben jij je onbewust. Wat weet dus niet dat je ze hebt (en dat je er last van hebt).

Door de verstoringen in je energie systeem kom als het ware niet van die angsten af. En blijven je angsten terugkomen. Wat je er ook aan doet.

Dat is ook de reden waarom vele methodes van claustrofobie behandeling niet werken. De oorzaak wordt immers niet opgelost.

Met het oplossen van deze verstoringen in het energie systeem van je lichaam los je ook de onverwerkte emoties op. Hierdoor kan jij je klachten vlug achter je laten.

Wil jij weten hoe claustrofobie kan worden aangepakt? Ga dan naar…………...


Claustrofobie Oplossen
Claustrofobie Behandeling Disclaimer

Claustrofobie


Entire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.