Last van Ziekte Angst?Ziekte angst - hypochondrie

Je bent steeds bezig met hoe jij je voelt.

Keer op keer weet je zeker dat je iets ernstigs onder de leden hebt omdat de symptomen die je hebt wijzen op een ernstige lichamelijke ziekte.

Zodra je weet dat er iets met je mis is, dan ga je aan de slag om alles over je ziekte te weten te komen. Als gevolg van alle informatie die je ontdekt neemt je bezorgdheid toe.

Je gaat regelmatig naar je huisarts omdat je zeker weet dan je een ernstige ziekte hebt. Echter, in veel gevallen is de huisarts niet in staat om het ziektebeeld te herkennen.

Heeft je arts daadwerkelijk iets gevonden, dan is dat een verademing voor je. Je wist het toch zeker dat er iets ernstigs met je aan de had was.

De kans is aanwezig dat je als gevolg van je angst juist niet meer naar je huisarts gaat. En dat je tracht medische informatie te vermijden.

Wordt er een familielid of iemand uit je kennissen kring ernstig ziek of overlijden ze, dan kan dit je angst nog meer aanwakkeren.

Mocht je arts voorstellen om een traject bij een psycholoog te doorlopen, dan zie je dat niet zitten. Jij weet toch zeker dat er echt iets lichamelijks met je aan de hand is.

Als gevolg van je angst krijg je last van:

  • Drukkend gevoel op de borst

  • Benauwdheid

  • Hevig zweten

  • Hartkloppingen

  • Duizelingen

  • Maag- en darmklachten


Deze angstsymptomen vat je op als bewijs dat je echt een ernstige ziekte onder de leden hebt. Hierdoor wordt je angst nog heviger, enz.

Je ziekte angst kan een grote belemmering worden in je dagelijkse leven. De kans is aanwezig dat je familie, vrienden, kennissen en artsen zich van je afkeren omdat je alleen maar met je (vermeende) ziektes bezig bent.


Wat niet werkt
Over je klachten praten lucht misschien wel op. Het lost niets op. Je blijft last houden van je ziekte angst.

Je kunt wel proberen je angsten te bedwingen en te overwinnen, maar dit werkt allen maar averechts. Als gevolg hiervan worden je angsten alleen maar heviger.

Zoeken naar meer informatie over je aandoening brengt geen geruststelling. Integendeel, het maakt alleen maar dat je angst om een ziekte te hebben groter wordt.

Bevestiging zoeken bij je arts helpt soms. Het kan echter zo zijn dat je verhaal niet serieus genoeg genomen wordt. Of is je arts niet voldoende capabel is om de symptomen te herkennen en in te zien dat er daadwerkelijk iets met je aan de hand is.
De bovenstaande manieren om van je klachten af te komen werken niet of langzaam omdat de oorzaak van ziekte angst niet wordt aangepakt.


De oorzaak van je ziekte angst
Je lichaam bestaat niet alleen uit botten, spieren, pezen, organen en bloed. Je lichaam heeft ook een energiesysteem. Door dit energiesysteem kan de energie van je lichaam stromen.

Het is gebleken dat je emotionele gezondheid verbonden is met het stromen van energie door het energiesysteem van je lichaam.

In de Oosterse wereld is dit al vele duizenden jaren bekend. Onder andere bij acupunctuur en acupressuur wordt van dit verschijnsel gebruik gemaakt.

Door het energiesysteem van je lichaam hoort energie vrij te stromen. Dat is je natuurlijke staat.

Door emotionele oorzaken gaat de energie die door je energiesysteem steeds langzamer stromen. Totdat de energie simpelweg niet meer stroomt.

Des te minder je energieën door je energiesysteem stromen, des te meer voel jij de gevolgen. Deze gevolgen voel je in de vorm van emotionele klachten. In jouw geval dus in de vorm van angst voor ziektes.

Daarom moet je gaan beseffen dat jouw onbegrijpelijke en onverklaarbare angsten, gedachtes en gedragingen ‘slechts’ het resultaat zijn van beschadigingen en blokkades in je energiesysteem.

Daardoor blijf je dan ook last houden van je angsten. En daarom helpt praten over je klachten, onderdrukken van je angsten, medicatie, therapie, enz. niet om je angst achter je te laten.

Omdat je klachten het gevolg zijn van deze energetische blokkades kan jij je aandoening oplossen door deze energetische blokkades te verhelpen.

Door het oplossen van de verstoringen in het energiesysteem van je lichaam ben jij in staat om op een eenvoudige en snelle manier je klachten aan te pakken.

Jij wilt toch ook je ziekte angst snel achter je laten? Ga dan naar…....

Klik nu hier voor oplossingen
om snel verlost te worden
van je ziekte angst
DisclaimerEntire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.