Is Neurofeedback onzin?

Een kritische blik met een verassende conclusie

Vrouw weet door neurofeedback training dat neurofeedback onzin stelling niet klopt.

Is Neurofeedback onzin, of werkt het wél?

In dit artikel zetten we we de feiten, ervaringen en meningen over biofeedback op een rij.

Met een verrassende conclusie.

Nieuwgierig? Lees dan snel verder!


Wat is Neurofeedback training?

Neurofeedback, ook wel EEG-biofeedback of neurotherapie genoemd, is een vorm van biofeedback die de hersenactiviteit meet en real-time feedback geeft aan individuen over hun hersenfunctie.

Het doel van neurofeedback is om mensen te helpen hun hersenfunctie zelf te reguleren en een meer wenselijke staat van mentaal en emotioneel welzijn te bereiken.

Hier is een basisoverzicht van hoe neurofeedback werkt:

Elektro-encefalografie (EEG)

Elektro-encefalografie (EEG): Neurofeedback begint met het plaatsen van elektroden op de hoofdhuid om de elektrische activiteit van de hersenen te meten.

Deze activiteit wordt vastgelegd door middel van een EEG, dat verschillende hersengolven registreert, zoals alfa, bèta, theta en delta.

Feedbackmechanisme

De gemeten hersenactiviteit wordt omgezet in visuele of auditieve feedback die aan de persoon wordt gepresenteerd in real-time.

Dit kan bijvoorbeeld een videogame zijn waarvan de prestaties afhankelijk zijn van bepaalde hersengolven.

Zelfregulatie

Met behulp van de feedback leren individuen hun hersenactiviteit te beïnvloeden.

Door bepaalde gewenste hersenpatronen te versterken en ongewenste patronen te verminderen, kunnen mensen streven naar verbeteringen in concentratie, ontspanning, slaappatronen en emotionele balans.


Neurofeedback wordt gebruikt in de context van diverse gezondheids- en welzijnsgebieden, zoals het behandelen van aandachtsstoornissen, angst, depressie, slaapproblemen en andere neurologische en psychologische aandoeningen.

Het wordt vaak uitgevoerd door getrainde professionals, zoals psychologen, neurotherapeuten of andere zorgverleners.

Is neurofeedback onzin - Wat zijn de voordelen?

Neurofeedback training wordt geassocieerd met verschillende potentiële voordelen.

Enkele van de mogelijke voordelen zijn:

 • Verbeterde Concentratie en Aandacht: Neurofeedback wordt soms gebruikt om de concentratie en aandachtsvaardigheden te verbeteren, vooral bij mensen met aandachtsstoornissen zoals ADHD.
 • Stressvermindering: Het kan helpen bij het verminderen van stressniveaus en het bevorderen van ontspanning door het optimaliseren van bepaalde hersengolven.
 • Slaapverbetering: Sommige mensen ervaren verbeteringen in slaappatronen na neurofeedbacktraining, wat gunstig kan zijn voor mensen met slaapproblemen.
 • Emotionele Balans: Neurofeedback wordt soms ingezet om emotionele regulatie te verbeteren, wat kan helpen bij het verminderen van angst- en stemmingsproblemen.
 • Optimalisatie van Hersenfunctie: Het kan bijdragen aan het optimaliseren van algemene hersenfuncties, wat mogelijk gunstig is voor cognitieve prestaties en algemeen welzijn.
 • Verbeteringen bij Neurologische Aandoeningen: In sommige gevallen wordt neurofeedback gebruikt als aanvullende behandeling voor bepaalde neurologische aandoeningen, zoals epilepsie.
 • Sportprestaties: Er zijn gevallen waarin neurofeedback wordt toegepast om sportprestaties te verbeteren door het optimaliseren van mentale focus en stressmanagement.


Is neurofeedback onzin - Wat zijn de nadelen?

Hoewel neurofeedback training potentieel voordelen kan opleveren, zijn er ook enkele nadelen en overwegingen die in overweging moeten worden genomen:

 • Individuele Verschillen: De reactie op neurofeedback kan sterk variëren van persoon tot persoon. Wat voor de ene persoon effectief is, werkt mogelijk niet even goed voor een ander.
 • Kosten en Beschikbaarheid: Neurofeedbacksessies kunnen kostbaar zijn, en de vergoeding door verzekeringen kan variëren. Bovendien zijn gekwalificeerde professionals niet overal direct beschikbaar.
 • Tijdsinvestering: Neurofeedback vereist over het algemeen herhaalde sessies om effectief te zijn. Dit kan een aanzienlijke tijdsinvestering vergen, wat voor sommige mensen mogelijk een uitdaging is.
 • Onderzoek en Wetenschappelijk Bewijs: Hoewel er enig wetenschappelijk onderzoek is dat de effectiviteit van neurofeedback ondersteunt, is er nog steeds discussie en meer onderzoek nodig om de methode volledig te valideren. Sommige critici vinden dat er nog onvoldoende bewijs is voor de algemene werkzaamheid.
 • Bijwerkingen: In zeldzame gevallen kunnen bijwerkingen optreden, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, of tijdelijke veranderingen in slaappatronen. Het is belangrijk om eventuele bijwerkingen met de behandelaar te bespreken.Liever een zelfhulp alternatief voor Neurofeedback?

Klik hier om je klachten zelf snel op te lossen


Is neurofeedback gevaarlijk?

Over het algemeen wordt neurofeedback beschouwd als een veilige en niet-invasieve benadering.

Het kan worden toegepast bij verschillende aandoeningen en symptomen zonder ernstige bijwerkingen.

Neurofeedbacktechnieken richten zich vooral op het bewust maken van lichaamsfuncties en het aanleren van zelfregulatie en is niet gevaarlijk.


Neurofeedback  ervaringen

Neurofeedback ervaringen van Maria:

Laat me je een voorbeeld geven van neurofeedback die daadwerkelijk lijkt te hebben gewerkt.

Maria, een 35-jarige vrouw, leed aan chronische slapeloosheid en probeerde verschillende behandelingen zonder succes.

Uit pure wanhoop besloot ze neurofeedback te proberen. Na een reeks sessies meldde Maria aanzienlijke verbeteringen in haar slaappatroon.

Ze verteld dat neurofeedback haar leven heeft veranderd.

Is dit een geïsoleerd succesverhaal of een representatieve weergave van wat neurofeedback kan bereiken?


Neurofeedback ervaringen van Mark:

Laten we nog een casestudy bekijken om de impact van neurofeedback te begrijpen.

Mark, een 42-jarige IT-professional, onderging neurofeedbacktherapie voor zijn aandachtsproblemen.

Na enkele sessies beweerde hij een verbeterde concentratie te ervaren.

Maar is dit een geïsoleerd succesverhaal, of is neurofeedback daadwerkelijk effectief?

Neurofeedback training bijwerkingen

Over het algemeen wordt neurofeedback als veilig beschouwd en vertoont het weinig bijwerkingen.

De meeste mensen ervaren geen ernstige nadelige effecten tijdens of na neurofeedbacksessies.

Toch kunnen enkele bijwerkingen optreden, hoewel ze meestal mild en van voorbijgaande aard zijn.

Enkele mogelijke bijwerkingen zijn:

 • Vermoeidheid: Sommige mensen melden vermoeidheid na een neurofeedbacksessie, vooral in het begin van de behandeling.
 • Lichte hoofdpijn: Een kleine groep mensen kan na een sessie last hebben van een lichte hoofdpijn.
 • Duizeligheid: In zeldzame gevallen kunnen mensen tijdens of na de sessie last hebben van duizeligheid.
 • Emotionele veranderingen: Aangezien neurofeedback gericht is op het beïnvloeden van hersenactiviteit, kunnen sommige mensen tijdelijke veranderingen in emoties ervaren. Dit kan variëren van een verhoogde emotionele gevoeligheid tot milde stemmingswisselingen.


Het is echter belangrijk op te merken dat de meeste mensen positieve resultaten ervaren zonder noemenswaardige bijwerkingen.

De effectiviteit van neurofeedback kan variëren, en het is raadzaam om het gebruik ervan te bespreken met een gekwalificeerde zorgverlener om de geschiktheid voor individuele gevallen te beoordelen.


Neurofeedback alternatief

Vrouw met zwarte jurk in kantoor is blij met veilig neurofeedback alternatief.

Mocht je op zoek zijn naar een (zelfhulp) alternatief voor Neurofeedback, dan kan Emotional Freedom Technique (EFT) een goede optie voor jou zijn.

EFT is een krachtige techniek die gericht is op het oplossen van emotionele blokkades en het verminderen van stress en angst.

Eén van de belangrijkste voordelen van EFT is dat het een zeer eenvoudige en gemakkelijke techniek is die je zelf kunt toepassen.

Het vereist geen speciale vaardigheden of training en je hebt geen dure apparatuur nodig om het te doen.

Met een beetje oefening kun je EFT snel en effectief gebruiken om stress en emotionele blokkades te verminderen.

EFT kan ook helpen bij een breed scala aan problemen, waaronder angst, depressie, fobieën, chronische pijn en zelfs posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Een ander voordeel van EFT is dat het relatief snel werkt. In veel gevallen kun je al na één sessie verlichting voelen van de symptomen van stress en angst.

En als je regelmatig EFT beoefent, kun je de effecten op lange termijn versterken en je algehele welzijn verbeteren.

Ten slotte is EFT ook een zeer veilige techniek. Het heeft geen bijwerkingen en kan veilig worden gebruikt in combinatie met andere behandelingen of medicijnen die je mogelijk gebruikt.

Kortom, als je op zoek bent naar een effectief en eenvoudig alternatief voor NEI, dan is EFT zeker een goede optie om te overwegen.

Wil je meer weten over hoe EFT jou kan helpen?

Klik dan op deze linkIs Neurofeedback Onzin? Conclusie

Dus, is neurofeedback onzin? Het antwoord lijkt te variëren afhankelijk van wie je het vraagt.

Er is zeker wetenschappelijk bewijs dat zowel voor als tegen spreekt. Individuele ervaringen zijn eveneens uiteenlopend.

Het is belangrijk om elke zaak afzonderlijk te overwegen en de praktijk niet volledig af te schrijven als onzin.

In de wereld van neurofeedback blijft er een aura van mysterie hangen.

Voor sommigen is het een revolutionaire benadering van mentale gezondheid, terwijl anderen het als pure onzin beschouwen.

Misschien ligt de waarheid ergens in het midden, waar neurofeedback zowel potentiële voordelen als beperkingen heeft.

Wat de toekomst betreft, zal verder wetenschappelijk onderzoek ongetwijfeld meer inzicht verschaffen in de effectiviteit van neurofeedback.

Tot die tijd blijft het een persoonlijke keuze: geloven in de veelbelovende resultaten of het afdoen als niets meer dan neurofeedback onzin.Neurofeedback werkt niet

Het is begrijpelijk dat meningen over de effectiviteit van neurofeedback uiteenlopen.

Hoewel neurofeedback in sommige gevallen als nuttig wordt beschouwd, zijn er ook sceptici en onderzoeken die de effectiviteit ervan in twijfel trekken.

Verschillende factoren spelen een rol bij de perceptie van de effectiviteit van neurofeedback, waaronder:

 • de aard van de aandoening die wordt behandeld.
 • de individuele respons op de therapie.
 • de kwaliteit van de uitvoering van de neurofeedbacksessies.
 • de verwachtingen van de persoon die de behandeling ondergaat.


Het is belangrijk om te benadrukken dat de wetenschappelijke gemeenschap nog steeds bezig is met het beoordelen van de volledige reikwijdte van neurofeedback en het identificeren van specifieke toepassingsgebieden waar het de meeste voordelen kan opleveren.

Indien neurofeedback niet de gewenste resultaten oplevert, kan het raadzaam zijn alternatieve benaderingen te overwegen of met een zorgverlener te overleggen om andere behandelopties te bespreken.

Onderwerp Uitleg
Wat is Neurofeedback training? Neurofeedback meet de hersenactiviteit met EEG en geeft real-time feedback om hersenpatronen te veranderen en mentale en emotionele balans te verbeteren.
Voordelen van neurofeedback Verbeterde concentratie, stressvermindering, slaapverbetering, emotionele balans, optimalisatie van hersenfuncties.
Nadelen van neurofeedback Individuele verschillen in effectiviteit, kosten, tijdsinvestering, beperkt wetenschappelijk bewijs, mogelijke bijwerkingen.
Is neurofeedback gevaarlijk? Over het algemeen beschouwd als veilig en niet-invasief.
Neurofeedback ervaringen Voorbeelden van positieve ervaringen met verbeterde slaap en concentratie.
Neurofeedback bijwerkingen Meestal milde bijwerkingen zoals vermoeidheid of hoofdpijn.
Samenvatting


Deze pagina gaat over neurofeedback, een vorm van biofeedbacktherapie die hersenactiviteit meet met EEG en real-time feedback geeft om hersenpatronen te veranderen om de mentale en emotionele gezondheid te verbeteren.Dit artikel is bedoeld voor informatieve doeleinden en vervangt geen medisch advies. Raadpleeg je huisarts voor advies en behandeling van medische aandoeningen.

Show / Hide
janheering-profielfoto

Auteur: Jan Heeringsocial-x-w26
linkedin-w26


Jan Heering, met ruim twee decennia ervaring als officieel erkend NLP Master Coach en Time Line Therapeut en deskundige in  Energie Therapie, is gespecialiseerd in het snel overwinnen van angst, het verminderen van stress en het transformerend omgaan met negatieve gedachten.

Na zijn persoonlijke overwinning op stress tijdens een diepgaande zelfontdekkingsreis, deelt Jan nu zijn unieke benadering voor effectieve angstverlichting, snelle stressvermindering en persoonlijke groei.

Als auteur van meer dan 30 transformerende boeken en  impactvolle cursussen, biedt hij concrete oplossingen voor stressvermindering en persoonlijke ontwikkeling.

Voor meer achtergrondinformatie over Jan's werk en om te zien hoe hij gecertificeerd is als NLP Master Coach bij verschillende gerenommeerde instellingen, klik hier.

Jan Heering over Body Release Therapie onzin