Plasangst overwinnenJe plasangst overwinnen, dat wil jij toch ook? Ik zal hier uitleggen wat de onderliggende oorzaak van jouw angst om te plassen is en hoe dat is op te lossen.

Voordat ik daar aan begin zal ik eerst in het kort de symptomen van plasangst op een rijtje zetten.

Plasangst symptomen

Plasangst overwinnen
Je kunt heel moeilijk, of gewoon niet, plassen in de aanwezigheid van anderen.

Ondanks dat je echt wel moet, het lukt niet wanneer er mensen in de buurt zijn. Hoezeer je je best ook doet.

Je kunt niet urineren in openbare toiletten.

Je schaamt je voor je klachten en durft er met niemand over te praten.

Je kunt de hele dag bezig zijn met het wel of niet kunnen plassen.

Je ziet tegenop om de deur uit te gaan omdat. Je maakt je dan al lang van te voren zorgen over hoe het dan met het plassen moet gaan.

Als gevolg daarvan kan je van te voren al dagen zenuwachtig en gespannen zijn.

Het kan zelfs zo zijn dat je thuis niet meer durft te plassen als er iemand in de buurt is.

Als gevolg van je angst kan het zo zijn dat je liever thuisblijft dan dat je iets buitenshuis gaat doen, omdat je dan naar je eigen toilet kunt gaan. Hierdoor kan je in een sociaal isolement belanden.

Je hebt geen plasangst wanneer je zeker bent dat niemand je kan horen of zien en dat er niemand in de buurt is.

Dit werkt niet voor plasangst overwinnen

Wanneer je over je angst om te plassen praat kan dit misschien een gevoel van opluchting geven. Helaas lost het praten over je klachten je angst niet op.

Behandeling vanuit de reguliere geneeskunde is meestal een slepend proces. En ook een psychisch zeer onaangenaam, bij het gebruik van Exposure (blootstelling) techniek. Hierbij wordt je aan een toenemend gebrek aan privacy blootgesteld.

De meeste alternatieve geneeswijzen werken dikwijls traag, of in het geheel niet.

Goed bedoelde raad opvolgen zoals: afleiding zoeken door tegeltjes te tellen, teksten op de wc-muur lezen, aan leuke dingen denken, ontspannen, je oren dichthouden, de kraan laten lopen, het toilet doortrekken, etc. helpt ook allemaal niet. Je blijft last houden van je angst om te plassen.


De bovenstaande manieren om je klachten aan te pakken werken niet of langzaam omdat de oorzaak van jouw plasangst niet wordt weggenomen.

Plasangst oorzaak

De oorzaak voor jouw angst om te plassen moet gezocht worden in onverwerkte emoties.

In de meeste gevallen ben je er niet bewust van dat je deze onverwerkte emoties hebt.

Als gevolg van deze onverwerkte emoties ontstaan er verstoringen in het energetisch systeem van je lichaam.

In het Verre Oosten is dit al vele duizenden jaren bekend. Onder andere bij Accupunctuur wordt van deze inzichten gebruik gemaakt om lichamelijke en psychische klachten op te lossen.

In het Westen komen er steeds meer mensen achter dat deze inzichten uit het Verre Oosten juist zijn.

Als gevolg van de verstoringen in het energie systeem van je lichaam wordt je keer op keer geconfronteerd met je angst om te plassen.

Ondanks alles wat je doet voor het plasangst overwinnen.

Je blijft last houden van je angst om te plassen totdat de verstoringen in jouw energetisch systeem worden opgelost.

Worden de energetische verstoringen opgelost, dan verdwijnen de onverwerkte emoties en daarmee ook je aandoening.

Het goede nieuws is dat de betreffende energetische verstoringen snel en betrekkelijk eenvoudig zijn op te lossen.

Zodat jij dan, eindelijk, ook vrij kan zijn van je angst.

Dat zal letterlijk en figuurlijk een opluchting geven.

Wil jij ook je plasangst overwinnen? Ga dan naar...Plasangst wordt ook wel aangeduid met Paruresis. Het is de onmogelijkheid om te urineren wanneer er anderen in de buurt zijn. Volgens onderzoeken zou circa 6% van de bevolking eraan lijden. Vooral mannen hebben last van deze angst.

Plasangst medicijnen zijn in onze ogen niet nodig. Het niet kunnen plassen in een urinoir als gevolg van je angst. Of de angst om te moeten plassen in de nabijheid van anderen. Gelukkig is deze aandoening op te lossen.

Plasangst mannen komt het meeste voor. Vrouwen schijnen er minder vaak last te hebben van angst om te moeten plassen.

Vooral het niet kunnen plassen in een urinoir is waar de meeesten last van hebben.

Morpheus home
wikipedia
plasangst overwinnen DisclaimerEntire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.