Wat Zijn Angststoornissen

Wat zijn angststoornissen?

'Wat zijn angststoornissen?' is een veel gestelde vraag in mijn praktijk.

In een artikel op zowerkthetlichaam.nl kunnen we hierover het volgende lezen:
“Een angststoornis is een veel voorkomende aandoening. Mensen die er aan lijden kunnen er erg veel hinder van ondervinden. Ze kunnen tegen vele beperkingen oplopen in hun dagelijkse leven.

Wanneer je bijvoorbeeld je huis niet meer durft te verlaten vanwege deze angst, wordt je leven heel beperkt.Wat zijn angststoornissen - uitleg

Wat zijn angststoornissen, een uitleg en een oplossing.

Iemand lijdt aan een angststoornis wanneer de intensiteit van de angst niet in verhouding staat tot de situatie die angst oproept.

De angst is het overheersende symptoom. Een angststoornis is een psychische aandoening.

Deze aandoening kenmerkt zich door de aanwezigheid van een pathologische angst. Wanneer er dreigend gevaar is, komt angst opzetten.

De duur van angsten kunnen erg variëren. Ze kunnen kortdurend zijn, langdurend zijn en soms zijn ze zelfs levenslang.

Wanneer deze angst geen reële grond heeft en er worden sociale problemen ondervonden door de patiënt, dan is er sprake van een stoornis.

De prevalentie van een angststoornis per jaar is 4 tot 7 %. De lifetime prevalentie van een angststoornis is 10 tot 20 %.

Een angststoornis komt frequenter voor bij vrouwen dan bij mannen m.u.v. de enkelvoudige fobie. Het onderscheid tussen angststoornissen wordt gemaakt op basis van de aard van de angst en het vermijdingsgedrag.”

In het artikel worden de verschillende soorten angststoornis beschreven. Hier een verkorte samenvatting:

Paniekstoornis
Wanneer men aan een paniekstoornis lijdt, heeft men last van onvoorspelbare aanvallen van heftige angst. Deze heftige angst is snel op zijn hoogtepunt (enkele minuten).

Typisch angst bij een paniekstoornis is angst om te overlijden aan hart aanval, of te zullen stikken, of om gek te worden. Mensen met een paniekstoornis hebben meestal ook anticipatieangst.

Wanneer mensen situaties gaan vermijden om een paniekaanval te voorkomen kan dit leiden tot agorafobie. De lifetime prevalentie van een paniekstoornis is 4 %.

Agorafobie
Mensen die aan agorafobie lijden, vermijden situaties waarvan gevreesd wordt dat ontsnappen onmogelijk is of hulp niet tijdig geboden kan worden. Dit vermijdingsgedrag wordt vaak gecamoufleerd.

Sociale Fobie
Wanneer men een sociale fobie heeft, ervaart men angst om negatief beoordeeld te worden of een flater te slaan.

Er zijn twee typen: gegeneraliseerde sociale fobie; waarbij beperkte sociale vaardigheden voorop staan en een specifieke sociale fobie: waarbij men spreek of performance angst heeft.

Enkelvoudige Fobie

Mensen die aan een enkelvoudige fobie lijden, ervaren irreële of overmatige angst voor een dier, natuurverschijnsel, verwonding of andere specifieke situatie. Het zorgt vaak voor een ernstige beperking in het sociale functioneren.

Obsessief Compulsieve Stoornis
Wanneer men aan een obsessief compulsieve stoornis lijdt, heeft men steeds terugkerende, intrusieve gedachten, ideeën, denkbeelden, voorstellingen en gedragingen.

De lifetime prevalentie is 2,5 %. Het is na verslavingen stemmingsstoornissen en fobieën de vierde belangrijkste aandoening.

Posttraumatische Stress-Stoornis
Een posttraumatische stress-stoornis is vaak het gevolg van ervaringen waarin mensen zelf of anderen met de dood bedreigd werden.

Mensen met een posttraumatische stress-stoornis herbelevingen het trauma steeds opnieuw. Er is tevens sprake van vermijding van trauma geassocieerde prikkels.

Gegeneraliseerde Angststoornis
Mensen met een gegeneraliseerde angststoornis tobben over ten minste twee levensgebieden. Er is sprake van motorische gespannenheid en een scala aan lichamelijke klachten.

Men is overmatig waakzaam en oplettend. Er is een voortdurende aanwezige lichamelijke angst. Er is bij een gegeneraliseerde angststoornis neiging tot chroniciteit.

Tot zo het artikel op zowerkthetlichaam.nl*


Klik hier voor
angststoornis oplossing


Wat zijn angststoornissen en wat is de echte oorzaak?
In mijn optiek worden angststoornissen veroorzaakt door verstoringen in het energiesysteem van je lichaam. Deze verstoringen ontstaan op hun beurt weer door onverwerkte emoties.

Het is dus belangrijk dat je weet dat je onbegrijpelijke en onverklaarbare klachten ‘slechts’ een gevolg zijn van beschadigingen en blokkades in je energiesysteem. Daarom heb je iedere keer weer last van je angststoornis.

De symptomen van angststoornissen
De verschijnselen waar je last van hebt wanneer je een angststoornis hebt zijn (je hoeft niet alle klachten te hebben):

  • Gevoelens van onrust

  • Rusteloosheid

  • Voortdurend vermoeid zijn

  • Concentratiemoeilijkheden

  • Je bent heel prikkelbaar

  • Je ziet over van alles en nog wat in.

  • Pijn in je spieren

  • Problemen met slapen


Tijdens een angstaanval kun je ook last krijgen van: duizeligheid, trillen, zweten, hartkloppen, hyperventileren, drukkend gevoel op de borst, misselijkheid, doods gevoel in voeten of handen en tintelingen.

Daarnaast kan je het gevoel hebben de controle te verliezen of gek te worden. Het kan ook gebeuren dan je niet meer weet waar je bent.

Omdat de meeste methodes om een angststoornis aan te pakken niet de oorzaak van deze aandoening oplossen blijf je last houden van je klachten.

Daarom werkt medicatie alleen maar om je klachten te onderdrukken (met alle bijwerkingen van dien). En daarom lost het praten over je klachten niets op.

Wil jij weten hoe jij je klachten kunt aanpakken? Ga dan naar:

Klik hier voor
angststoornis oplossing


*Bron zowerkthetlichaam.nlAngststoornissen


Wikipedia uitleg

Entire contents copyright © Morpheus Instituut. All rights reserved.

Wat zijn angststoornissen Disclaimer