Faalangst home > Faalangst definitie

Faalangst definitie

Definitie van faalangst
Angst die optreedt binnen beoordelingssituaties in verband met studies (examens, toetsen, presentaties). Als Engelstalige termen weerhouden we test anxiety en fear to failure (Depreeuw, 1992).

Hoe vaak komt angst om te falen voor
Een onderzoek in het Vlaams secundair onderwijs geeft aan dat meer dan 10% van de leerlingen te kampen heeft met faal-angst. Aan de universiteit stijgt dat tot 20 % (Depreeuw, 1995; Zeidner, 1998). Onderzoek binnen de hogeschool waar de training voor het eerst georganiseerd werd, geeft op een totaal van 157 eerstejaars studenten 21% faalangstigen.

Het aantal hoog faal-angstigen is gelijk voor vrouwen als mannen. De angst om te falen uit zich wel anders naar gelang het geslacht. Vrouwen halen nog hogere scores van angst om te falen en blijken meer belang te hechten aan hun studie. Verder spannen ze zich ook meer in. (Van Speybroeck, 2000).

De ervaring leert dat meer meisjes zich aanmelden voor een training. Mogelijk spelen hier culturele elementen mee. Jongens kunnen misschien moeilijker toegeven dat ze een angstprobleem hebben.

Inschrijven voor een training wordt als een teken van zwakte gezien. De attributie kan ook anders zijn. Meisjes zijn mogelijk meer geneigd om steun te zoeken omdat ze geloven in de veranderbaarheid van het probleem.

copyright Paul HamersDe oorzaak van angst om te falen oplossen
Het is gebleken dat emotionele klachten, zoals angst om te falen, relatief snel zijn op te lossen wanneer de oorzaak van deze klachten worden opgeheven.

De oorzaak blijkt namelijk te liggen in onverwerkte emoties en emotionele incidenten uit het verleden.

Meer informatie over het oplossen van faalangst kan je vinden op: Faalangst oplossen


Boeken Faalangst
Cognitieve Faalangst
Faalangst Beinvloed Denkvermogen
Faalangst Reductie
Faalangst volwassenen
Sociale Faalangst
Ik Heb Faalangst
Wat is Faalangst
5 Faalangst Tips
faalangst definitie disclaimer

Morpheus Institute. All rights reserved.